Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Ehline sormak

“Şayet herhangi bir konuda bilginiz yoksa ehline sorunuz.” (Kur’an-ı Kerim)

Kıyamet alameti olsa gerek, herkes her meselede, hele hele bilmediği meselelerde ahkam keser oldu. Kişinin sahasıyla alakalı olsa yaptığı hatalar bir nebze affedilir. Ama hem sahasının dışında hem de büyük bir hata ehl-i dikkatin nazarından kaçmıyor, bilenleri de rahatsız ediyor.

Bu meselede hatıra gelen pek çok misal var ama makam münasebetiyle fazla teferruata girmek istemiyorum.

Mesela : Bir basın mensubunu hac mevsiminde kutsal topraklara görevli göndermişler. Kişinin ifadesi aynen şöyle: “Sayın seyirciler bu sene de Kurban Bayramı hac mevsimine tesadüf etti.”

Yine, vaktiyle Yozgat’ın bir beldesinde Mısır’dan gelen bir alimi (!) kalabalık bir heyetle karşılamaya çıkmışlar. O da gelir gelmez, kalabalığa “Es-Selamün Aleyküm” deyince heyet hoş geldin bile demeden oradan dağılmış. Yani kelimenin başındaki ekin, sondaki belirsizlik ekini kaldıracağını, kısaca “Selamı bile bilmeyenden alim mi olur?” demişler.

Şimdi bu girizgahtan sonra gelelim asıl meselemize.

Bu yazı bir zaruret ve talepten doğmuştur.

Çok şükür yıllarca özlemini çektiğimiz üniversitemize nihayet kavuştuk. Bir arıza olmazsa inşallah 2006-2007 öğretim yılında; 4 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 2 adet Meslek Yüksekokuluyla faaliyetine başlayacaktır.

Üniversite deyince, bu kavramın ihtiva ettiği kurumların terim olarak iyice birbirine karıştırıldığını gördüm. Pek çok kişinin de bu kurumları algılama biçimini doğrusu biraz yadırgadığımı söylemeliyim.

“Herkes her meseleyi bilecek” diye bir kaide yoktur. Ama yazımızın başına koyduğumuz ayet mealinden de anlaşılacağı üzere ehlinden sormak bir tevazuu hasleti ve bir erdemliliktir.

Bu meselede hassasiyet gösteren dostlarımı kırmadan üniversite ve ihtiva ettiği kurum ve terimlerin kısaca tariflerini yapalım ki; “Böylece nesli atinin ve ehli dikkatin sitem ve itham taşlarından kafamızı kurtaralım.”

Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumudur.

Fakülte : Bir üniversitenin, öğretim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her birinin adıdır.

Enstitü : Üniversiteye bağlı, genellikle lisans üstü (Master-Doktora) eğitimi veren bir kurumdur.

Yüksekokul : Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumudur.

Meslek Yüksekokulu : Ön Lisans eğitimiyle meslek elemanı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur.

Lisans : Genellikle dört yıl süren üniversite veya Yüksekokul öğrenimidir.

Ön Lisans : İki yıllık yükseköğrenim

Öğretim Üyesi : Yrd.Doç., Doç., Prof.’lardan oluşan öğretim elemanı.

Öğretim Görevlisi : Üniversitede bazı dersleri okutmak üzere sınavla alınan ve en az lisans düzeyinde öğretim görmüş öğretim elemanı.

Okutman : Üniversitede bazı dersleri okutmak üzere yine sınavla alınan lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanı.

Bunların dışında ; Araş.Grv., Uzman, Çevirmen ve Eğitim Öğretim Planlamacısı adıyla üniversitede akademik personel istihdam edilir.

Bu akademik personel dışında her üniversitede istihdam edilen bir de idari kadro vardır. Onlar da : Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Tekniker ve Teknisyenler, Memur ve Hizmetlilerden oluşur.


Tarih : 20.11.2008
OKUR YORUMLARI
ahmet aydın
20.11.2008 13:32:00

üstad oldukça doyurucu ve keyifle okunan bir yazı kaleminize ve zihninize saglık...

Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ