Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Dünya Nüfus Günü Münasebetiyle DÜNYA İNSAN İÇİNDİR

“Fakirlik korkusu ile evlatlarınızı öldürmeyin.Onları da sizi de rızıklandıran Biziz.Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir günahtır.”(İsra:31)

Muhterem Müslümanlar!

Başımızı kaldırıp etrafımıza baktığımızda, bütün; esmasıyla, ef’aliyle,evsafıyla kendini tanıttırmak isteyen Yüce bir Kudretin asarıyla karşılaşıyoruz.

Evet ,bu kainatı öyle bir saray yapmış ki,semayı;yıldızlarla, ay ve güneşlerle tezyin etmiş,hiçbir kusur ve noksanlık bırakmamıştır.Küre-i arzı da öyle tefriş etmiş ki;dağları denizlerin istilasından kurtarmak için hazineli direkler yapmış,sayısız nebatat v e hayvanatı halkederek insanların istifadelerine müheyya bir zemin haline getirmiş,sema canibinden bereketli bir su ile kuru toprağı yeşillendirmiş,baharı bir deste gül gibi insana hazırladığı sofrayı ayrıca güzelleştirmiştir.

Bütün bu muhteşem saray ve içinin tezyinatı;akıllı,şuurlu ve idrakli bir varlık içindir.Kısaca, “Ahsen-i Takvim”sırrına mazhar ve dünyaya gönderiliş hikmetini kavrayan insan içindir.

Madem ki bu kainatı yaratan Zat, bunu insan için halketmiş, öyleyse bu dünyanın kapısını çalan her bir insan Yaratıcısının aziz bir misafiridir.

Bu dünyaya gelen insanlar kendi iradeleriyle gelmediği gibi, gitmeleri de kendilerine ait değildir.Onları buraya gönderen O Yüce Zat-ı Kerimin aziz bir misafiri olan insanlar,kendilerini çok şaslı kabul edip kendilerinden sonra gelenlere o kapıyı kapatamazlar.Zira;komşuluk ettiğimiz ve bize hizmet eden hayvanlar da dahil şu arz, hepimizin ortak hanesidir.

Öyleyse bizlere düşen; o nüfusu sınırlamak değil,gelen nesle güzel bir yer hazırlamak ve onları maddi-manevi yönden teçhiz etmek,insani değerlerle besleyip,bu dünyaya gelişinin sebep ve hikmetlerini kavratmaktır.

Her şeyde olduğu gibi vasat(orta) yolu ihtiyar edip;ne Çin ve Hint seviyesinde çoklukla iftihar edip ve ne de Avrupa gibi nesli sınırlandırarak “Pir-i fani” insanlar topluluğu yapmadan bu memleketi insanca yaşanılır bir hale getirip gelecek misafirleri de bir “hoşamedi” töreniyle karşılamamız gerekmektedir.Zira, bu vasıftaki çoklukla Peygamberimiz(sav) de iftihar edecektir.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ