Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

DUA MܒMİNİN SİLAHIDIR

“De ki: Eğer duanız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var?” (Furkan Suresi:77)

Cenabı Hak, şu kâinatta Hakîm isminin gereği bir takım sebepler arkasında icraatını gerçekleştirmektedir. Yani tertib-i eşyada merdiven basamakları gibi bir takım basamakları Kudretine vasıta kılmıştır. Mesela: Toprağı sürmeden, tohumu ekmeden hububat beklemek mümkün değildir. İşte biz buna “fiilî dua”diyoruz.

Mü’min bir kula gereken; bütün bu şartları yerine getirdikten sonra, yani tevekkülü de yerine ikame ettikten sonra neticeyi Cenabı Hak’tan beklemek o kula gereken bir görevdir.

Bundan sonra esas üzerinde duracağımız konu “kavlî duadır.” Bu günlerde, duanın ençok ihtiyaç duyduğumuz şekli bu kavlî duadır. Bunu yerli yerinde, şartlarına uygun yaptığımızda ve inşaallah rahmet-i İlahiye’nin celbine vasıta olduğunda göreceksiniz neler olacaktır?

Kışın rızkı tükenen canlılara, bahar mevsimiyle Cemal’inin gereği rahmetiyle imdat ettiği gibi.. ağaç başındaki yuvada yavruların feryatlarına, şefkat ve merhametinin gereği annelerini imdatlarına koşturduğu gibi.. yine Celal’inin gereği olarak; Nuh kavmi’ni tufanla, Kavm-i Firavunu; çekirge, kan ve bit belasıyla ve Firavun’un sarayını karıncayla ve Nemrut’u bir sinekle yok ettiği gibi..

Kâhir bir elle de bugünün zalimlerinin de defedileceğine inancımız tam olmalıdar. Ama bunun için: Bütün samimiyetle, ciddî bir teveccühle ve kimden ne istediğimizi bilecek bir şuurla, mübarek mevkilerde ve gece yarılarında, vakt-i seherde, yine masum ve mazlumların “âhu-fizarını” duamıza katarak, şehitlerimizin kanlarını, masum çocuk cenazelerini vesîle ederek yapacağımız umumî bir dua arşa kadar yütselecektir.

Şuna samimiyetle inanın ki, şartlarına uygun olarak yapılacak bir dua karşısında ne esed, ne putin ve ne de içerideki muhipleri.. hiç biri ayakta kalamaz. Bu masumların kan ve göz yaşları birer rahmet damlaları olarak bu mübarek vatana, arş-ı âladan geri dönecektir. İnanalım ve ümitle bekleyelim…

23.02.2016
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ