Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

(Dil Bayramı Münasebetiyle) DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM

“Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; sonra da, birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız ve aranızdaki münasebetleri bilesiniz diye milletlere ve kabilelere ayırdık.Allah katında en şerefliniz, O’ndan en çok korkanınızdır.Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır.”(Hucurat:13)

Muhterem Müslümanlar!

Bir milletin, millet olabilmesinin kendine has birtakım maddi unsurları vardır.Bunlar; vatan, bayrak, milli marş gibi ortak unsurlardır.Bir de bunların yanında manevi unsurlar vardır ki, milletlere esas şekil ve özellik veren hususiyetler bunlardır. Bunlar ise; dil, din, kültür, ülkü ve tarih birliğidir.

İnsanlık tarihinde çok eski ve köklü bir millet olarak, bu varlığımızı devam ettirebilmemizin en önemli şartı; bu milli değerlerimizi bilmek,onları korumak ve gelecek nesillere de asliyetini bozmadan intikal ettirmektir.

Korumakla mükellef olduğumuz milli değerlerimizin en önemlilerinden biri de hiç şüphesizdir ki, dilimizdir.

Dil, bir milletin kültür hazinelerinin anahtarıdır.Dil,birbirimizle anlaşmamızı sağlayan,ruh yapımızı ortaya çıkaran,ecdatla aramıza köprü olan çok önemli bir unsurdur.Dil, bir milletin kültürünün bütünüdür.Dil bozulduğu zaman, bizi geçmişe bağlayan köprü yıkılmış olur.Geçmişimizle arada uçurumlar meydana gelir.Ecdadımızla aradaki bağlar gevşer,zamanla yıkılır gider ve toprağın derinliklerinden besin alan bir ağacın kökleri zayıflayıp kuruduğu gibi,zamanla millet olma özelliği de kaybolur, gider.Geçmişi anlamak şöyle dursun birbirimizi de anlayamaz hale geliriz.Bunun için Batılı bir Edip (Göthe) şöyle der: “Bir millete yapılabilecek en büyük kötülük, onun diliyle oynamaktır.”

Evet, Güzel Türkçe’mize sahip çıkalım, zenginleştirelim, ama dejenere etmeyelim.Her aklına esenin uydurduğu bir takım uyduruk kelimeleri asla kullanmayalım.

Bugün Türkçe konuşan ülkeler ve dünyanın her tarafında bu dili konuşanlarla diyaloglarımızı arttırmanın yolu ve bu dünyada maddi-manevi kalkınmanın önemli bir unsuru da dilimizdir.Bilelim ve sahip çıkalım.

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ