Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

DERSHANELER DÖNÜŞÜRKEN

Türkiye’de özel dershanelerin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu tarihlerde, daha çok yetişkinlere yönelik olarak açılan kurslarla devam eden bu özel öğretim kurumları 1960lı yıllardan itibaren yaygınlaşmış ve sınavlara hazırlık kurslarına dönüşmüştür.

Zaman zaman eğitim sisteminde ve eğitim kademeleri arasındaki sınav sisteminde yapılan değişikliklere rağmen bu kurumlar bugüne kadar hızla artmış ve bugün: 1.2 milyon öğrenci, 4200 civarında dershane ve 50 binin üzerindeki çalışanı ile çok büyük bir güç ve sektör haline gelmiştir.

Öte yandan ülkemizde kalkınma hamlesinin tarihi çok eski olmasına rağmen belirli bir plan ve program çerçevesinde 1963’ten itibaren DPT. (Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından hazırlanan beş yıllık planlar çerçevesinde bu faaliyetler icra edilmektedir.

En son hazırlanan ve içinde bulunduğumuz yılı da kapsayan 9. Kalkınma planının (2007-2013) çerçevesi şu şekilde tanımlanmıştır. “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve uzun vadeli stratejileri ile hazırlanmıştır. Hazırlanan bu planda elbette ülkemizdeki dershanelerle ilgili tasarruflar da hedeflenmiştir.

Dershaneciliğin yaygın olduğu ülkelerin (Uzakdoğu Ülkeleri) en belirgin özelliği, eğitim kademeleri arasındaki geçişlerde rekabete dayalı bir sınav sisteminin mevcudiyetidir. Gerek ülkemizde ve gerekse dershanelerin yaygın olduğu ülkelerde öğrencilerin sosyo-kültürel ve biyolojik yönüyle gelişmelerinde ve mevcut kabiliyetini geliştirmelerinde birtakım olumsuzlukların meydana geldiğine dair tespitler gözlemlenmektedir. Yani bütün vaktini bu kurumlarda geçiren öğrencilerin ilgi alanlarıyla; kültür, sanat, spor veya bilim dallarıyla ilgilenemediklerinden yakınılmaktadır.

Bununla birlikte öğrencilerin, dershaneleri asıl kabul edip okullarını ikinci derecede bırakmaları, sınav sistemlerinin öğrenci ve aileleri yorduğundan dolayı tekrar gözden geçirilmesi ve müfredatların yenilenmesi ve daha birtakım gerekçelerle “9. Kalkınma planında Ortaöğretim ve Yükseköğretime hazırlık dershanelerinin özel okullara dönüşmesi için teşvik sağlanması öngörülmektedir.” 2014 yılına kadar bu konunun gerçekleştirilmesi, yetkililere müteaddit defalar hatırlatıldığı halde bu direnişin altında başka sebepler aranmalıdır.

30.11.2013
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ