Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Demokrasi güzel şey

Tarih boyunca, insanlığın üzerinde durduğu en büyük gayesi, dünyada insanca yaşamak olmuştur.

İdeal bir hayat tarzının insanlığa yönetim biçimi şeklinde yerleşebilmesi için de; hem uzun bir süre geçmiş ve hem de bu hayat tarzını insanlık pek pahalı bir şekilde elde etmiştir.

Günümüzde devletler ve milletler, hem kendi halkının saadet ve mutluluğunu temin etme ve hem de münasebeti olan devletlerle ilişkilerini düzgün bir şekilde yürütmeleri için birbirlerine siyasi rejimlerini telkin ve te’kit etme gayretine girişmişlerdir.

Hadisenin bir başka boyutu da şudur: İnsanlık; hem şahsi, hem ailevi ve hem de toplumsal olarak pek çok devreleri geride bırakmıştır. Yani bedeviyetten köleliğe, esaretten ücretliliğe ve nihayet hür, serbest ve malikiyet devrini yaşayan insanlık, kendine yönetim biçimi olarak demokrasiyi seçmiştir.

Ben burada, her şeyiyle ve kurumuyla sağlıklı bir şekilde işleyen demokrasiden söz ediyorum.

Evet; güçlü bir iktidarın yanında, yine güçlü ama hakperest bir muhalefetin olduğu demokrasi…

Çoğunluğun azınlığa, gayrikanuni ve zalimane hakim olmadığı,yani aciz ve zayıfların, kendilerini ifadede güçlük çekenlerin, hakkını müdafaa edemeyenlerin de hukukunu nazara alan bir demokrasiden…

Düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetini garanti altına alan, insanların fıtratındaki şevk ve enerjinin ortaya çıkmasına müheyya bir zemin hazırlayan bir demokrasiden…

Ekonomide serbest bir rejim uygulayıp, meşru bir rekabet zeminiyle küreselleşen dünyaya kapılarını açan ve insanların önündeki engelleri kaldıran bir demokrasiden…

İnsanlığın ortak malı olmuş; bilim, teknoloji ve iletişimde sınırsız bir teşvikle ve insanlığın hayrına olan gelişmeleri insanlığa paylaştıran demokrasiden…

İnsana insanca bakan; ırk, renk, din ve dil gibi farklı özellikleri güzellik kabul eden demokrasiden…

İnsanların hiç birini ötekileştirmeden, varlığını kabul ederek, her birinin hür iradesiyle vereceği oya ipotek koydurmadan serbest seçimlerin yapıldığı ve herkesin kendini yöneteceği,pardon kendisine hizmet edeceği yöneticileri seçmesine fırsat ve imkan veren demokrasiden…

İşte benim demokrasiden anladığım budur. İnşallah bu arzu ve temennilerimin gerçekleşeceğine inanıyor, yapılacak seçimin ülkemize ve milletimize külli hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ