Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

DEĞİŞİM VE GELİŞİM

Şu içinde yaşadığımız kâinatın her bir zerresinde bir değişim ve gelişimi müşahade etmekteyiz.Bu hareket aynı zamanda; bir şevkin, bir heyecanın ve bir canlılığın ifadesi ve göstergesidir.

Bu ifademi mefhum-u muhalifi (zıt anlam) ile şu şekilde izah edeyim. Bir yerde statiklik, durgunluk, yeknesaklık ve tekdüzeyde bir gidişat varsa, daha açık ifadeyle oraya statüko hakim olmuşsa orası hayattan ziyade ademe mahkum olmuş demektir.

Her bir eşya, insan, kurum vb. varlıkların tümü zamanın tesiri altına girdiği içindir ki, zamana ayak uydurmak mecburiyetindedir.Aksi takdirde zaman onu eskitir ve oyun dışında kalmaya mahkum eder.

İşte, bu değişimi hedefleyen kurumlardan biri de Sağlık Bakanlığı ve bağlı teşkilatlarıdır.Söz konusu bakanlık ülkemizdeki tüm hastanelerde yeniden yapılandırma adıyla teşkilat yapısını değiştirme cihetine gitmiş ve bu çerçevede Sorgun Devlet Hastanesi de bu uygulamayı kendi bünyesinde hızla gerçekleştirmiştir.

Hafta içerisinde(12.11.2012 günü) bir heyetle hastanemizi ve yeni yönetim kadrosunu ziyaret ettik.Hastanenin fiziki durumunu bildiğimiz için doğrudan yeni atanan yöneticilerle kısa bir sohbetimiz oldu.Bu ziyarette, oluşturulan yeni yönetim kadrosunu tanıdık.

Bunlar:

1-Yönetici ve Baş hekim: Op.Dr.Suat H.Gözübüyük.

2-Baş hekim Yardımcısı : Dr. Orhan Demirel.

3-İdarî ve malî İşler Md. : Ferhat Çetin.

4-Sağlık Hizmetleri Md. : Ayşegül Çalışkan.

5-Müdür Yardımcıları : Hasan Oğuzhan ve Mehmet Bölükbaşı.

İşte bu ekiple, bu kurumdaki değişimin; teceddüde ve gelişmeye, şevk ve heyecana ve bayrak yarışında Sorgundaki sağlık hizmetlerinin daha da ileriye gideceğinin umut ve müjdesini verebiliriz.Zira yeni yönetimin her bir neferi kendi sahasında yetişmiş; bilgi, tecrübe ve donanımıyla ve her şeyden önce sıcak tavır ve davranışlarıyla, dinamik, heyecanlı ve eleştiriye açık bir zihin yapısıyla Sorgunlunun hatta Yozgat’ın hizmetindedirler.

Biz de kendilerine başarı dileklerimizle birlikte madden ve manen yanlarında olacağımızı ifade ettik.

Evet, değişim güzel şey, ama fıtrî seyrinde ve gelişmeye yönelik olursa çok daha güzel. Kırmadan,dökmeden, tahrip etmeden meydana gelen teceddüt, yaratılış kanununa uygun olan da budur.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ