Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

CEZA AMELİN CİNSİNDENDİR

Yazının başlığında dikkat çekmeye çalıştığım ifade, İslam Hukukunun bir kaidesidir. Yani, nasıl bir fiil ve amelle bir suç işlenmişse ona göre ceza aynıyla verilir. Konuya girmeden önce bir de Bediüzzaman’dan bir nakil yapalım: “Gayri meşru muhabbetin neticesi merhametsizce azap çekmektir.”

Bu mukaddimeden sonra gelelim konuya. Ben örf, adet ve aldığım eğitimin bir gereği olarak çeşitli mahfillerde sorulan sorulara verdiğim cevaplarda veya vicdanen kendimi mecbur hissettiğimden şöyle bir davranışı ilke edinmiştim. Madem Kur’anda (Duha Suresi: 9-10.ayetler) “Sakın yetime kötü davranma ve bir şey isteyeni de azarlama” diye Rabbimizin emri var, öyle ise kapıya geleni boş çevirmek uygun değildir, ya da bir şey isteyene de imkan nisbetinde yardım edilir diye kendi kendime bir prensip kararı almıştım. Bu arada “Sadaka belayı def’eder” hadisini de daima hatırımda tuttğumu belirtmek isterim.

Hal bu istikamette cereyan ederken, aynı gün arka arkaya yaşadığım üç olay benim bu konu üzerinde çok ciddî olarak düşünmeme sebebiyet verdi.

Birincisi: Evde bilgisayarla meşgul oluyorum. Zil çaldı, hanım kapıya baktı ve bana dilenci dedi, bir miktar bozuk para aldı (muhtemelen bir ekmek parasından fazla) ve dilenciye uzattı. Bayan dilenci: “Ben bununla ekmek mi alayım, çocuklara elbise mi alayım” diye parayı hanımın yüzüne fırlattı. Kapıya yakın olduğum için münakaşayı işitip derhal kalktım ve dilenciye bir ders vereyim dedim ama, kadın avludan hızla sokağa çıkıp kayboldu.

İkincisi: Aynı gün (Perşembe) sebze-meyve pazarına uğradım, tezgahtan bir şeyler alıyorum, yanımda yine bir bayan dilenci belirdi. Bir elinde küçük tüp, diğer eliyle de küçük bir çocuğun elini tutuyor. Bana baktı ve “ ya şu tüpü doldurttur ya da şu çocuğa biraz meyve al” diyordu.

Üçüncüsü: Yine aynı gün gazeteye yazı vermek üzere tam kapıdan içeri girerken baktım bir bayan, Doğan Hoca’yı sıkboğaz ediyor ve “Yanında on lira varsa ver” diyordu.

Şimdi üst üste gelen bu olayları nasıl yorumlamalı?

Sizin nasıl yorumlayacağınızı bilemem ama, bana göre bu olaylarda kabahat biraz da bizdedir. Kişilerin layık olup olmadığını, gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığını bilmeden herkese yardım etme hissiyatımız, böyle istismarcılar yüzünden aleyhimize dönüyor ve vicdan azabı çekiyoruz. Himmet ve hamiyyetimiz dumura uğruyor.

Söz konusu vicdan tacizcilerinin takip edilerek, özellikle Sorgun dışından gelenleri ilçe sınırları dışına çıkarmanın tedbirlerini almak zorundayız. Aksi takdirde Sorgun dilenci akınına uğramıya namzet görünüyor.

24.01.2015
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ