Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Çevre temizliği

“Göğü kudretimizle bina ettik, onu genişleten de Biziz. Yeri de döşeyip düzenledik. Biz ne güzel donatıcıyız!”(Zariyat:47-48)

Muhterem Müslümanlar!

Bu kâinat ve bu küre-i arz, daim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir büyük han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler müzahrefatla, enkazlarla ve süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar ve ufûnetli maddeler her tarafında birikiyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tanzif edilmezse ve süpürülüp temizlenmezse, içinde durulmaz ve insan onda boğulur.

Halbuki bu fabrika-i kainat ve misafirhane-i arz o derece parlak, temiz ve naziftir ve o derece kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufûnetsizdir ki, bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfî bir kir bulunmaz. Zahirî bulunsa da çabuk bir istihale makinesine atılır, temizlenir.

Demek ki bu fabrikaya bakan ve onda tasarruf eden Zat çok iyi bakıyor ve koca küre-i arzı bir oda gibi temizletiyor ve nezafetine çok dikkat ediyor.

Bir insan bir ayda yıkanmazsa veya küçücük odasını temizlemezse çok kirlenir ve adeta orayı terketmek zorunda kalır.Halbuki, şu küre-i arzda her mevsim tazelenen mahlukatın temizliğine ve bir önceki mevsimin enkazlarının nasıl kaldırıldığına dikkat eden insan şu hakikatin farkına varır.

Evet, bu kainat büyüklüğü nisbetinde öyle temizleniyor ki; O’nun sahibinin emriyle ve esmasının tecellisiyle o tasarruf öyle bir ihatalı tecelli ediyor ki, o emri; insandaki göz kapakları dinliyor. Kandaki ak ve alyuvarlar dinliyor, kanı temizliyor. Karıncalar, sinekler ve karaların kartalları dinliyor ve küre-i arzı temizliyorlar.

İşte, denizlerdeki et yiyen varlıklardan tutun da rüzgara, yağmur ve fırtınaya kadar bu temizlik faaliyetinin arkasında O Yüce Rab’bin “Kuddûs” isminin tecelliyatını görüyoruz.

İnsanın da, sözkonusu bu tasarrufa ayak uydurması, daha doğrusu şu kainattaki nizam ve intizama uygun bir şekilde hayatını tanzim etmesi için kendinden başlıyarak çevresini temiz tutması, onun mutluluğu için çok büyük önem arzetmektedir.

Aksi takdirde, hem kendisi ve hemde çevresi bunun cezasını kendisine çok pahalı ödetecektir.

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ