Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

CEMRE

Cemre: Sözlükte; şiddetli karanlık, ateşli kömür parçası ve kor manalarına gelir.

Terim olarak ise; Hacıların Mekke’deki Mina Vadisi’nde bulunan şeytan taşlama ibadetine bu isim verilmiştir.

Yine bir başka anlamı da: Şubat ayının ikinci yarısı ile,Mart ayının ilk yarısı arasında; önce havaya, sonra suya ve son olarak da toprağa düşerek onların ısınmasını sağladığına inanılan bir enerji yansımasıdır.

Cemre kelimesiyle ifade edilen ısı hareketliliğinin başlaması, takvim klimatolojisine nasıl girdiği bilinmemekle birlikte; şiddetli soğuk kış günlerinin bitip, havanın yavaş yavaş ısınmağa başladığı günlerin iptidasına bir alamet olmak üzere tecrübe ile tespit edildiği sanılmaktadır.

Buna göre; ilk cemre 20 Şubat’ta havaya,; ikinci cemre 27 Şubat’ ta suya; üçüncü cemrenin de 6 Mart’ta (artık yılda 5 Mart) toprağa düştüğüne inanılır. Bu tarihle birlikte ağaçlara su yürür, toprak ısınmağa başlar, yeryüzünde yepyeni bir hayatın neşvü-nemasını(gelişmesini) seyretmeğe başlarız.

Cenab-ı Hak’kın “Hay” isminin tecellisiyle, küre-i arz bahar sofrasıyla donatılıp hayattarmahlukata buyurun demeğe hazırlanıyor. Kış uykusundan uyanmağa hazırlanan ve kışta yiyeceği tükenen bir kısım mahlukata hazırlanan bu sofra, aynı zamanda yeniden ve ilk defa yaratılan mahlukata da rızık olarak ihzar edilmektedir.

Yüce Yaratıcı, küllî faaliyetlerini “Hakîm İsminin” gereği olarak, bir tertip ve bir sıra ile ve sebepleri de vasıta kılarak icra etmektedir.

İşte; kışın ölmüş ve beyaz kefene bürünmüş arzı ihya ederken, “Cemre” dediğimiz, belirli bir zaman dilimini ifade eden kavramı da bir merdiven basamağı gibi kullanmakta ve bahar mevsimine ulaşmağa, bütün mahlukatta bir ümit ve heyecan hasıl etmektedir.Yani her bir cemre, lisan-ı haliyle şöyle nida ediyor: “Ey kış uykusundakiler!Yiyeceğimiz tükendi diye üzülmeyiniz. Ve ey yeniden hayata mazhar olacaklar! Müjdeler olsun size! Bahar sofrası sizler için hazırlanıyor.’

Evet, ben “Cemreyi” böyle okuyor ve böyle dinliyorum. Zira şu muhteşem kâinatın her bir zerresi “Lisan-ı Mahsusu” ile konuşuyor.

13.02.2016
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ