Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ÇARPIŞMA

“İstanbulda, bir ambulans ile bir cenaze nakil aracı çarpıştı.”(Gazeteler)

Cenabı Hak, kâinatın yaratılışında çok büyük ve âli hikmetler gereği ve “sırr-ı imtihanın” iktizası üzerine zıtları birbirine kattı. Şerri hayra, zararı menfaate, güzellikleri çirkinliklere mezcederek şu kâinatı; tahavvül, tegayyür ve tekamül kanununa tabi tuttu.

Neticede, her biri kendine tâbi unsurlarla birlikte kendisine takdir edilen bir mekanda toplanacaklardır.

İşin felsefî boyutunu fazla derinleştirmeden şu üzerinde yaşadığımız aleme baktığımızda; bütün varlıkların zıtlarıyla birlikte içiçe yaşadığına şahit olmaktayız.

Söz konusu zıtlıkların; birbirinin ikmaline ve yaratılış hikmetine uygun hareket ettiklerini seyrediyoruz. Yani; ışık-karanlık, soğuk-sıcak, güzel-çirkin, uzun-kısa vb. farklılıklar birer hikmete mebnidir. Bütün bunların birbirleriyle çarpışması da tabiatlarının gereğidir.

Ama, diğer taraftan; birbiriyle intizam, insicam, tesanüt ve yardımlaşma esasları üzerine yaratılan veya insan eliyle yapılan vasıtaların birbiriyle çarpışmasını akıl kabul edemiyor.

Yani, siz insan vücudundaki hücrelerin, normal şartlarda birbiriyle çarpıştığını, eli ayağına, gözü kulağına, dili dudağına muhalefet ettiğini veya karşı karşıya geldiğini ne zaman gördünüz?

Bu mümkün değildir.

Diğer taraftan; insan hayatını kolaylaştıran kitle iletişim ve ulaşım araçları da, birbirleriyle belli bir nizam ve intizam içerisinde bu hayata hizmet için meydana getirildiğine göre, bunların da normal şartlar altında çarpışmasını insan, akıl harici görüyor.

Hele hele, hizmette birbirinin yardımcısı ve mütemmimi olan araçların, yani “Ambulans ile Cenaze nakil aracının” çarpışması akıllara ziyan bir hadisedir.

Neden bu ülkede bu tip kazalar oluyor? Bu insanlar bu olaylar karşısında neden tepkisiz kalıyorlar? Demek ki, bu çeşit olayları kanıksadık, bize normal geliyor. Ama bu böyle gitmez. Medeni ve düzenli bir hayat arzu eden bir toplum bütün bunlara seyirci kalamaz. Peki bunun çözümü nedir?

Çözüm:Yine, batıdan örnekle anlatayım. Adamlar her caddeye birer emniyet şeridi koymuşlar ve onu ihlal edenlere de en ağır cezayı veriyorlar. Zira yolun o kısmı işte bu, geçiş önceliği olan araçlar içindir. Yani; ambulans, itfaiye, polis ve cenaze nakil araçlarına tahsis edilmiştir. Yani kendini büyük gören, büyük makamları işgal edenler(!) için değildir.

Bu makamda daha ne söylenir, bilmiyorum. Nizama ve intizama tebaiyet, hem ferdi ve hem de toplumsal hayatımızın sigortasıdır. Bunun ihlali, anarşi ve terörün bir başka ifadesidir.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ