Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

(Camiler Haftası Münasebetiyle) CAMİLERİN ÖNEMİ

“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden,namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.”(Tevbe:18)

Muhterem Müslümanlar!

İslamda mescit ve camilerin çok büyük kıymet ve ehemmiyeti vardır.

Mescit: Secde edilen yer manasına gelmekle beraber, namazgah olarak kullanılan ve müslümanların cemaat halinde namaz kıldıkları bir mekandır.Bu yapıların daha büyüklerine ise cami ismi verilmiştir.

Camiler; cem edici, toplayıcı ve birleştirici manasında İslam mabedinin özel bir terim ve tabiri olarak Şeair-i İslamiyenin (İslamın alameti) çok önemli bir unsuru olarak kültürümüze yerleşmiştir.

Müslümanların; birlik-beraberlik ve kardeşliğini temin ve tesis etmesi bakımından Allah Rasulü(sav), Peygamberliğinin hemen iptidasında ilk mescidini yaptırmış ve müslümanları bir başka ve çok önemli Şeair-i İslamiye olan Ezanla birlikte ibadet etmeğe teşvik etmiştir.Bu manada: “Mescitlere devamı alışkanlık haline getiren kimseyi görürseniz, onun tam manasıyla mü’min olduğuna şehadet edin.Zira Allah(cc),Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler,” buyurmuşlardır.

Camiler, Cenab-ı Hakka karşı topluca yapılan ubudiyetin ve duaların arz edildiği kutsal mekanlar olmakla beraber, İslam kültür ve medeniyetinin çok önemli birer sembolüdür.

Camiler, müslüman bir memleketin tapusunun birer mührüdür.

Camiler, Allah katında insanların eşitliğinin en güzel bir göstergesidir.Zira bütün insanlık, Hz.Adem ve Hz.Havva’nın çocuklarıdır.Takva dairesinde yaşayanlar müstesna, hiç birinin ötekisine asla üstünlüğü yoktur.İşte, bu ulvî manzarayı İslamın en büyük camisi olan Kabe-i Muazzama’da ve diğer camilerde görüyoruz.

Bugün bu eserlere, milletimiz sanat ve estetik kabiliyetlerini de katarak dünyanın en güzel mabetlerini inşa etmişlerdir.Cenab- Hak; kalbimizden iman ve Kur’anı, minarelerimizden ezanı ve camilerimizden de cemaatimizi eksik etmesin

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ