Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

BU NASIL BİR RUH HALİ!

Geçen hafta Manisa iline bağlı Soma ilçesinde meydana gelen maden felaketi bütün ülkeyi yasa boğdu.

Bu ve buna benzer felaket ve musibetler netice itibariyle aynı zamanda birer karakter ve ruh halini denemek için de bir fırsat oldu.

Hafta sonuna kadar medyayı takip ettim. Aman Allah’ım, nasıl yorumlar! (Çoğunluğu istisna tutuyorum) Akılla, mantıkla, insafla, iz’anla, vicdanla, hiçbir insanî duygu ve değerle alakası olmayan; tamamen tek taraflı, deccal gibi tek gözle, kinle, nefretle yoğrulmuş hastalıklı bir ruh halinin; niyet, hayal ve temennileriyle kalemlerinden dökülen; kanlı, irinli cerahat damlalarıdır.

Ey edebiyatla uğraşan, güya edebiyat yaptığını zanneden edepsiz güruh! Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi? Veya o taşlarla hedeflediğiniz insana isabet etti mi? Hayır, asla, bumerang gibi döndü dolaştı ve sizin, o içi boş ve muhakeme kabiliyeti olmayan beyinsiz kafalarınıza isabet etti. Dış basına bol bol malzeme verdiniz. Siz hangi ülkenin muharrirlerisiniz?

Sizin için her defasında, bu milletten yediğiniz tokatlarla uyanırlar diyorum ama nafile! Ziya Paşa sizler için der ki: “ Kabiliyet dadı Hak’tır, herkese olmaz nasip. Sad hezar terbiye etsen bed asıl olmaz edip.” Yani kabiliyet, bir şahsa Allah vergisidir. O şahısta o özellik yoksa onu yüz bin defa terbiye etsen de o asla edip olamaz.

Biz bu tiplere vahid-i kıyasi diyoruz. Yani Cenabı Hakkın şu kâinatı yaratma hikmetindeki; iyi-kötü, güzel-çirkin, fayda-zarar, hayır-şer, melek-şeytan vb. zıtların bir arada bulunma maslahatı iktiza ediyorlar ki, kalite ve keyfiyet ortaya çıksın. İmtihan sırrı gerçekleşsin. Altın bakırdan, elmas kömürden ayrılsın. Dahası; Hz. Ebu Bekirler âlâyı illiyyine, ebu cehiller de esfeli sâfiline insinler… İşte bu tiplerin varlığı da bu hikmet içindir. Ümitsizliğe gerek yoktur.

Bununla birlikte, her bir musibet bize bir takım dersler veriyor. Yıllarca ihmal edilmiş ve eskimiş kanunların, anayasanın ve fiilen uygulanma imkânı olmayan yasa ve yönetmeliklerin gözden geçirilerek, 21. Yüz yıl Türkiye’sine uygun bir kurallar manzumesini bu ülkeye kazandırma fırsatı doğmuştur.

Bu vesile ile Soma’da, Rahmet-i Rahman’a kavuşan 301-manevî şehitlerimize ebedi hayatlarında saadetler dilerken, yakınlarına ve milletimize de başsağlığı temenni ediyorum.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ