Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

BU MÜCADELE KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEKTİR

Hz. Âdem (as) den beri devam eden iman-küfür mücadelesi, zaman ve zemine göre farklı kimliklerde de olsa devam etmektedir.
Bir tarafta; hayır, iyilik, güzellik, müspet icraat, yapıcılık, tamir, birlik-bütünlük ve bütün insanî değerlerle birlikte insanca yaşamayı hedef ittihaz eden bir taife ve kafile…
Bunun karşısında; şer, kötülük, çirkinlik, menfi icraat, yıkıcılık, tahrip, bozgunculuk, nefsî ve şeytanî telkinlerle hareket eden bir güruh…
Bu mücadelenin, beklediğimiz bir boyutunu bugün ülkemizde yaşamaktayız. Bu memleketi, bölüp parçalamak isteyen birtakım şer ve ehli tahrip güruhu; önce sağ-sol, sonra da Alevî-Sünnî çatışmasına sürüklediler. Bu planlar tutmayınca şimdi Türk-Kürt mücadelesini sahneye koydular. Bu oyunun adı, her zaman olduğu gibi “Bölücülük”tür. Ancak oyuncular ve figüranlar değişmektedir.
Bütün bunlara karşı, bu vatanın öz evlatları ve sağduyu sahipleri bu oyunu ve bu projeyi bildikleri için zaman zaman birlik ve beraberliğini pekiştirecek çok güzel ve örnek faaliyetleri de gerçekleştirmektedirler.
Bunlardan birisi: Ülke genelinde, hatta iştirakçileri de göz önüne alırsak dünya geneline hitap eden bir sempozyumdu. İstanbul’da (1-3 Ekim 2017 tarihinde) gerçekleştirilen bu sempozyumun konusu: “Kur’an ve Sünnet Işığında Müspet Hareket” idi. Bugün İslam’a ihanet eden Fetö ve Daeş gibi terör örgütlerinin İslam düşmanlarına verdikleri malzemelerle “İslamî Terör” iftirasının yaygılaşmaya başladığı şu günlerde, Bediüzzaman’ın Kur’an ve Sünnetten istifade ile ortaya koyduğu reçeteler çok büyük önem arz etmektedir.
İkincisi: Mahallî bir organizasyon olarak çok güzel ve zamanlaması bakımından da önemli bir toplantıydı. 2-Ekim 2017 günü ilçemize bağlı Y. Emirler köyünde, Muharrem Ayı münasebetiyle “Kerbela Şehitlerini Anma” merasimine katıldık. “Sen Hasan’sın, ben Hüseyin” konulu bu organizasyonu; Köy Muhtarlığı, Soyder, İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu ortaklaşa gerçekleştirmişti. Dua ile açıldı. Konuşmalar ve naatlarla devam eden bu toplantıda Yozgat Valisi Sayın Kemal Yurtnaç ve diğer konuşmacılar özetle: Alevî-Sünnî ayrımının sun’i bir ayrım olduğunu bizim hamurumuz ve mayamızın bir olduğunu, bizi hiç kimsenin bölüp parçalayamayacağını vurguladılar.
Ancak, bütün bu güzelliklerin yanında bir iki hususa açıklık getirmeliyim. Bunlardan birisi: Ali Faruk Yıldırım adlı bir zat konuşmasında, Peygamberimizin Veda Hutbesinin hemen akabinde, “Gadîr-u Hum” denilen bir yerde “Hz. Ali’nin (ra) hilafetini ilan etti” demesi; tarihî gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Şayet bu olay böyle olsa idi, bu ümmet Peygamberimizin vefatında Hz. Ebubekir’e biat etmezdi.
İkincisi: Yine aynı zat, Yezidi tahkir için ebeveynini de (Ebu Süfyan-Muaviye) tahkir etti. Hâlbuki bunlar sahabedir. Dahası, İslam’da ölçü: “Hiç kimse ana-babasının ya da evladının işlediği suçtan mes’ul değildir.”

11.10.2017
OKUR YORUMLARI
SUZAN
16.10.2017 22:30:00

"Allah ölümden başka her derde bir çare, her soruna bir çözüm yolu yaratmıştır. Ne var ki, ilim peşinde koşmayan, derin derin araştırmayan, okumayan, gözlemeyen, düşünmeyen, çevresinde olup bitenleri taklit etmekten öteye gidemez. Çevresi bilmiyorsa kendisi de bilgisiz kalır. Veya yanlış bilgiyle çevreyi yanlış bilgilendire bilir. İlim bilhassa çağımızda en önemli güç kanalıdır; maddi ve manevi en önemli kurtuluş yoludur.

İlimsiz ve bilgisiz toplumlar her daim dış mihrakların oyunlarıyla bir birlerine kırdırılmaya mahkum kalırlar. Doğu ve güneydoğu ülkelerinde yaşanan zulüm'ün tek sebebi uyduruk mezhepler bölüntü sünün getirisidir diye düşünüyorum.

Allah'a emanet olunuz.

Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ