Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

BU DİNİ NASIL BU HALE GETİRDİLER

Bir televizyon kanalında bir tezgahtara rastladım. Hani pazarlarda malını satmak üzere tezgahının başında avaz avaz bağıran şamatacı çocuklar vardır ya, işte aynen onun gibi birileri de Allah’ın ayetlerini satışa çıkarmış ve öyle bağırıyor: “Şu duayı veya sureyi şu vakitte şu kadar okuyun, o derdinize derman bulursunuz.”
Hayret ve dehşet içinde kaldım. Kendi kendime söylendim durdum. “Hey Allah’ım! Senin en son ve en mütekamil, insan fıtratına en uygun ve aklı esas tutan bu dini nasılda istismar ediyorlar!..”
Konuyla ilgili olarak; aklı başında, dünyaca meşhur pek çok ilim adamlarının görüş ve düşünceleri var ama, ben burada çok çarpıcı ve örnek olması bakımından birinin ifadelerini burada nakletmek istiyorum. Meşhur muharrir, müsteşrik, Edebiyat-ı Arabiyye mütehassisi ve Kur’anı Kerimin mütercimi Dr. (Moris) diyor ki: Bizans Hıristiyanlarını, içine düştükleri batıl itikatlar girivesinden ancak Arabistan’ın Hira Dağında yükselen ses kurtarabilmiştir. İlahi kelimeyi en ulvî makama yükselten ses, bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses, insanlara en temiz ve en doğru dini talim ediyordu. O yüksek din ki, onun hakkında, Gundo Firey Hesin gibi muhakkik bir fazıl, şu sözleri pek haklı olarak söylüyor: “ Bu dinde mukaddes sular, şâyan-ı teberrük eşya, esnam ve azizler, yahut âmâl-i sâlihadan mücerret imanı müfid tanıyan akideler, yahut sekerât-ı mevt esnasında nedametin bir fayda vereceğini ifade eden sözler, yahut başkaları tarafından vuku bulacak dua ve niyazların günahkarları kurtaracağına dair ifadeler yoktur. Çünkü bu gibi akideler, onları kabul edenleri alçaltmıştır.”
Dr. Moris Bukayıl, bu ifadeleriyle İslam’ın; hem bugünkü Hristiyanlık anlayışından ne kadar farklı, pak ve ulvî olduğunu belirtiyor ve hem de bu günün bazı insanlarının bu yüce Dini ne hale getirdiklerini ve getireceklerini seneler önce keşfetmiş gibi anlatıyor.
Yazıklar olsun size! Satacak bir şey bulamayıp ta dinle birlikte, şahsiyetini satanlara şunu hatırlatıyorum. Bu din Allah’ın dinidir. “Hakkın sillesinin sadası yoktur. Bir vurdu mu devası da yoktur.”

18.03.2017
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ