Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

BOYUNDAN BÜYÜK SORULAR

İnsan, kendisine bahşedilen duygularını istikamette kullanmadığı takdirde kendi kendisini sıkıntıya sokuyor ve sonunda da ümitsizliğe kapılarak bataklığa düşüyor.

Bütün bunlar insanın; gafletinden, cehaletinden, aceleciliğinden ve merak duygusunu yanlış istikamette kullanmasından kaynaklanmaktadır.

Halbuki, insan daire-i tasarrufu altındaki işleri yapsa, hikmetini bilemediği ve kendini ilgilendirmeyen şeylere fazla kafa yormasa ve onlara müdahale etmese rahat ve huzur bulacaktır. Ama olmuyor.

Bir zaman (1970’li yıllar), Kayseride benim dostlarımdan biri bana şöyle bir soru sormuştu: “Hocam bu soluduğumuz havanın içinde yanıcı gazlar varmış, delinin biri aklına eser de bunu yakarsa ne yapacağız?” Ben o zaman ona, şöyle bir cevap vermiştim: “Bak şu suya! İçinde hem yanıcı ve hem de yakıcı madde var, ama ikisini bir araya getiren Yaratıcı ona söndürme özelliği vermiştir. Havayı da düzenliyen “Nazzam” ona öyle bir özellik vermiş ki, onu bütün mahlukâtın imdadına gönderiyor.”

Geçen hafta içerisinde yine buna benzer bir soru ile karşılaştım. Soru şu: “Hocam Yatsı namazının ilk sünneti hakkında hadis var mı, kaynağını gösterir misin?”

Ben ilk etapta, niyetini anlayamadım. Son zamanlarda, “Kur’an Müslümanlığı” diye bir akım çıktı ya, ben doğrusu onların tesirinde kalan birisiyle muhatap oluyorum zannettim. Ona dedim ki: Bak kardeşim! Bu konuyla ilgili birden fazla hadis var, her şeyden önce Peygamberimizin (asm) tatbikatını mezhep imamları (müctehidin-i izam), muan an senetle (zincirleme) sahabe ve tabiinin müctehidlerinden alıp sistemleştirerek, İslamın amel esaslarını, İslam fıkhına yerleştirmişlerdir. Onlardan sonra gelen müctehidler de bu ubûdiyet şeklini bize kadar intikal ettirmişlerdir. Allah onlardan ebeden razı olsun.

Ben bu soruyu soran arkadaşımıza telefonda daha pek çok şey anlattım ama, yine de tatmin olmadıysan şu kaynakları tetkik et dedim. (Beray-ı malumat, sünnetsizlere de arzolunur): Sahih-i Buharî, Müslim, Tirmizî, Sünen-i ibn-i Mace, Beyhakî, Nesâî.. ve yine bir milyon hadisi hıfzına alan Ahmed İbn-i Hanbel’in Müsnedi…

KUTSALA AÇILAN SAVAŞ

İstanbul’da, Pazar günü “eşcinsellerin” yürüyüşündeki bir pankart dikkatlerden kaçmadı. “Şabanla- Recebin aşkına Ramazan engel olamaz!” Sayın İstanbul Valisi, bu memlekette ve yüzde doksan dokuzu müslüman olan bu ülkede, böyle İslam’a aykırı bir davranışın reklamına (haklı olarak) izin vermiyordu.

Bu milletin kutsal kabul ettiği, mübarek üç aylardan ikisini (Şaban-Recep) maalesef yeşilçam, aşağılayarak bu milletin gözünden düşürdü. Hiç kimse artık, çocuğuna bu isimleri vermiyor. Şimdi de eşcinseller, Ramazan’a kafayı taktılar. Gönüllerini (pardon nefislerini!) Receple-Şaban aşkına bağlıyan bu marjinallere rağmen Ramazan va Bayramın kutsiyetine sahip çıkalım.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ