Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

BİRİKMİŞ NOTLAR

SÜNNETSİZLER

Aslında bu konuya geniş bir yer vermek gerekiyordu ama, gündem çok çabuk değiştiği için yine de aynı konuya ileride temas etmek kaydıyla birazcık bu meseleyi tahlil edelim.
Son zamanlarda, “Edille-i Şer’iyye” yi yani dinin dayandığı dört temel esastan birini, sadece Kur’an-ı Kerim’i esas alıp diğer üçünü (Sünnet,İcma ve Kıyas) yok sayan bir zümre türedi.
Ben onlara sünnetsizler diyorum.
Bu zümre, kendilerini müctehid gibi görüp, ellerindeki Kur’anın Türkçe mealleriyle ictihad ederek(!) sanki dinin ; itikat, ibadet, amel ve ahlak vb. bütün füruat kısmını buradan bularak tatbik-i amel ettiklerini ve sorulan sorulara da al bu meali oku dediklerini görüyoruz.
Bu kafa yapısındaki insanlara şunları sormak lazım:
Kaynak gösterdiğin bu kitap kime indirilmiştir ?
Neden 23 senede, peyderpey indirilmiş ve onun ilk muhatabı olan (asm) bütün ibadet şekillerini “Benden gördüğünüz gibi yapın,”demiştir?
Yine yüz binlerce hadisle meşgul olan ulema ve yine milyonlarca İslami meselelerle meşgul Fıkıh Uleması (haşa) abesle mi iştigal etmiştir?
Dinin , İcma ve Kıyas’la sübut bulan pek çok hükmünü haydi görmezden geliyorsunuz, ama sünneti ve onun sahibi Zatı (asm) nasıl görmezden gelirsiniz?
Yoksa kendinizi haşa O’nun yerine mi koyuyorsunuz ?

BÜYÜ
Sözlüklerde; sihir,gözbağcılık, cadılık, hilekarlık, aldatmak, haktan uzaklaştırmak ve batılı hak göstermek gibi manalara geliyor.
İnsan, Cenab-ı Hak katında en mükerrem ve mukaddes bir varlık olduğu için yaptığı şeyi kendi hür iradesiyle yapması emredilmiştir. Sırr-ı İmtihan da bunu gerektirmektedir.
Bu sebeple insanın aklına ve hür iradesine menfi istikamette tesir eden şeyler uygun görülmemiştir. Hele bu konuda kendine menfaat sağlayıp karşıdakinin zararına bir takım icraatlar söz konusu ise bu faaliyetler İslamda kesinlikle yasak kılınmıştır.
Şimdi bu konu da nereden çıktı demeyiniz.
Geçen hafta bir dergide Türkiye’nin büyü haritası çıkarılmış ve en çok bu hastalığa meyyal illeri sıralanmış ve ikinci derecedeki iller arasına Yozgat’ı da almışlar.
Söz konusu dergide bu olay teferruatıyla anlatılıyor. Biz batılı tasvir etmeden kısaca şunu söylüyoruz: Dünyada Cenab-ı Hak, Hakim ismi gereği bir şeyin vücuda gelmesini bir takım sebeplere bağlamıştır. Mesela elinize bir çekirdek alıpta hemen bir meyve yiyemezsiniz. Çocuk sahibi olmak için evlenmeniz gerekir.. Yani sebeplere başvurmadan ve çalışmadan bir şeyin sahibi olunamaz. Hedefiniz de ve hedefe varmak için başvurduğunuz sebepleriniz de meşru olmalıdır. Hayali hakikatle karıştırmayın. Aksi takdirde hüsrana uğrayacağınızı unutmayın.

YOZGAT ÜNİVERSİTESİ

Nihayet 15 il içerisinde Yozgat’ın da adı geçti, inşallah üniversitemize kavuşacağız.
Bunun ehemmiyetini çok yazdık ve söyledik.
Ancak bazı endişelerimizi buradan dile getirmek istiyorum.
Geçen hafta konuyla ilgili teklifler Bakanlar Kurulunda görüşülürken sayın vekillerimizin her birinin değişik gazetelerde farklı farklı ve heyecanlı demeçlerini ve fakslarını okuduk. Bunlar yeni evli çiftin ilk çocuğunun doğum esnasındaki heyecanlarına benziyordu.
Bu konuda aman dikkat diyorum. Yine bu konuya emeği geçenleri kutluyorum. Sayın vekillerimize de bu işin sonuna kadar birlikte hareket etmelerini öneriyorum. Şayet bu 15 üniversiteyi zamana yayacaklarsa ilk grupta çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmasını tavsiye ediyorum.
Yine topyekün Yozgat’ın bütün kurum ve kuruluşlarıyla bu meselesine sahip çıkmalarını ifade etmek istiyorum.
Hizmette ileri, alkışta biraz geri durulmasını da bu vesile ile tavsiye ediyorum.

Tarih : 06.12.2005
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ