Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

BİR KİŞİNİN KIYMETİ HİMMETİ NİBETİNDEDİR

Himmet:Sözlükte fıtrî şevk, meyil, arzu, istek, irade ve niyet manalarına gelmektedir.

Tasavvufta ise; Allah indinde makbul ve mübarek bir kimsenin manevi yardımı ile birini koruması ve ona yardım etmesi manasını taşımaktadır.

Biz burada sırf sözlük manasından hareketle bu kelimenin çağrıştırdığı bazı yönlerini tahlil etmeğe gayret edeceğiz.

Yazının başlığında da ifade ettiğim gibi, herkesin hem iç alemine dönük(enfüsî) ve hem de dış alemine(afakî) yönelik hissiyatı (duyguları) farklı olduğundan her olaya, her bir insan çok farklı bir biçimde tepki vermektedir.İfadelerimi biraz daha müşahhaslaştırmam(somut) gerekirse, bizzat şahit olduğum bir olayı anlatarak bu girizgahı tamamlamak istiyorum.

Sene 1974, Kayseri’deyiz, Türkiye Kıbrıs’a bir çıkarma harekatına başladı.Biz de bir grup arkadaşla konuyu tartışıyoruz.Her birimiz olayı değişik yönüyle ele alıp fikrimizi belirtiyoruz.Sohbetin sonuç ve özeti şu:Kıbrıs bizim için hem jeopolitik; hem tarihî ve insanî ,hem de kültürel yönden hayatî önemi haiz bir millî davamızdır, derken, biri söz aldı ve dedi ki: “ Yahu ben iki gün önce trenle Ankara’dan Kayseri’ye geldim.O, Şefaatli –Yenifakılı-Kayseri arasında ne kadar muazzam arazi var, niye oraları ekip biçmiyoruz? Ne işimiz var, bizim Kıbrıs’ta? Niye bu tehlikeyi göze alıyoruz? Bir hayli şehit vereceğiz…”

Ne diyelim bu fikir(!)de olanlara?

“Allah; akıl,fikir, şuur, basiret ve feraset ihsan etsin…Hamiyyet ve himmetlerini arttırsın.”

Bir tarafta; bu dünya iki Sultana azdır diyen bir Yavuz Sultan Selim var, her gün dünya haritasına bakıp neden bu imparatorluk bu kadar küçük bir yere hapsedildi? Diye iç çekerek; içerideki ve dışarıdaki entrikaların sebebini ve arka planını araştıran ulüvvü- himmet sahibi insanlar var, bir tarafta da yukarıda bahsettiğimiz kasîrul-himmet birileri var.

Sayın Başbakan’ın Afrika seyahati, Birleşmiş Milletlerdeki konuşması,Doğu Akdenizle ilgili demeçleri,Genel Seçimlerden sonraki balkon konuşmaları esnasındaki işaret ettiği coğrafî yerleri söylerken, ne hikmetse benim aklıma trenle Ankara’dan –Kayseri’ ye gelirken araziye seyreden vatandaş geliyor.Hani, “Hariçteki uzaklık, zihinde sebeb-i kurbiyettir.”Fikir çağrışımı dediğimiz olay budur.

Sanıyorum, bizim politikacılarımızdan bir kısmı da hala o kara tren yolculuğuna devam ediyorlar.

Evet, “ herkesin kıymeti, himmeti nisbetindedir.Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir.”

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ