Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

BERAT KANDİLİ

“Ha-Mim.Ap açık kitaba yemin olsun ki,Biz onu mübarek bir gecede indirdik.Biz onunla insanları ikaz ederiz.O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirli ayırd edilir.”(Duhan 1-5)

Her yıl, geleneksel olarak Şabanı Şerifin onbeşinci gecesi İslam Aleminde “Berat Kandili” olarak kutlanmaktadır.

Berat sözlükte:Bir borçtan, ceza veya sorumluluktan kurtulma ve temize çıkma manalarına gelmektedir.İslami terminolojide ise; hakikatine uygun bir şekilde inanıp değerlendirildiğinde ve ciddi bir tevbe ile Cenabı Hakka teveccüh edildiğinde ehl-i imanın günahlarından temizleneceği anlaşılmaktadır.

Çok büyük bir kudsiyeti ve ehemmiyeti haiz olan bu gecede; Kur’anı Kerim Levhi Mahfuzdan toptan dünya semasına indirilmiş ve Kadir Gecesinde ise, Peygamberimiz Hz. Muhammede (asm) peyderpey nazil olmuştur.Bu gece, bu yönüyle de bir Kur’an gecesidir.

Konuyla alakalı olarak Hz. Peygamber(asm): “Şabanın ortasında gece ibadet ediniz.Gündüz oruç tutunuz.Allah,o gece dünya semasına tecelli eder ve fecir doğana kadar;yok mu benden af isteyen affedeyim,yok mu benden rızık isteyen vereyim,yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle der..”Buyurmuştur.

Yine bu gece ile ilgili Bediüzzaman Hz.leri de: “Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kutsi cekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir.Her bir hasenenin sevabı,Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi,bu Leyle-i Beratta her bir ameli salihin ve her bir haf-i kur’anın sevabı da yirmi bine çıkar.Sair vakitte on ise,şuhuru selasede(üç aylar) yüze ve bine çıkar. Ve bu kutsi Leyali-i Meşhurede on binler,yirmi binler veya otuz binlere çıkar.Bu geceler,elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir.Onun için elden geldiği kadar Kur’anla,istiğfarla ve salavatla meşgul olmak büyük bir kardır,”diye bu gecenin ehemmiyetini beyan etmişlerdir.

Bilelim ki,elimizden kaçmasın!
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ