Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

BEDDUAYA LANET, DUAYA DAVET

Beddua: Farsçadan dilimize geçmiş bir kelime olup; kötü, menfi, şer talep etmek ve bir kimsenin kötülüğünü istemek için yapılan dua ve temennidir.

Lanet: Nefret, tiksinti gibi kötülük talebi yerine ve Allah’ın rahmetinden mahrumiyet temennisi yerine kullanılan bir beddua çeşididir.

Yazıdaki başlığın manalarını kısaca ifade ettikten sonra esas konuya girmek istiyorum.

Her sene Muharrem Ayı gelince bende bir takım endişeler ve huzursuzluklar başlar. Eyvah ! Derim:

Yine saklı sandıklardan ne inciler dökülecek? Âli Beytin muhabbeti, Kur’anın ve Allah Rasülünün (sav) talimatı olmasına rağmen, sanki bir grubun inhisarı altındaymış gibi bu konuyu istismar edenleri…

Şöhret ve reyting uğruna Kerbela Şehitlerini (radıyallahu anhüm) bir ağıt senaryosu halinde ekranlara verenleri…

Bir grubu da, o mübarek insanlara bu zulmü reva görenlere (Yezid gibi heriflere) taraftar gibi gösterip aradaki kıvılcımdan alevi-sünni ihtilafı çıkararak bu fitne ateşini körükleyenleri…Daha neler ve neleri seyreder ve dinleriz?

Evet, Muharrem Ayında daha nice ehl-i fitneyi bu millet ibretle seyretti de, çok şükür sağduyu hakim oldu ve bu milleti birbirine düşürmeye çalışanların entrikaları yine boşa çıktı.

Şimdi buna benzer gündemde bir konu daha var. Beddua ve lanet!

Hiçbir zaman kendisinden beklenmeyen ve kendisinin de bu zamana kadar bu silaha sarılmayan birinin, layık olmayan ve hak etmediği bir hedefe, haksız olarak bu silahla (beddua ile) saldırmasını; akılla, iz’anla, insafla, ve vicdanla bağdaştırmak mümkün değildir. Kendisinin de ders aldığını iddia ettiği Bediüzzaman lanet konusunda bakınız ne diyor? “Haccacı zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere ilmi kelamın büyük allamesi Sadeddin-i Teftezani, “Yezide lanet caizdir” demiş; fakat “lanet vaciptir dememiş. Hayırdır ve sevabı vardır dememiş.”

Buna mukabil, Seyyid Şerif-i Cürcani gibi Ehli Sünnet vel-cemaatin allameleri demişler: “Gerçi Yezid ve Velid, zalim, gaddar ve facirdirler; fakat sekeratta, imansız gittikleri gaybidir. Bu sebeple öyle hususi şahsa lanet edilmez. Eğer lanet edilecekse, Allah’ın laneti zalimler ve münafıklar üzerine olsun diye umumi bir ünvan ile lanet caiz olabilir. Yoksa, zararlı ve lüzumsuzdur” demişlerdir.

Sözün özü; zem, gıybet, beddua ve lanet etmek, insana bir şey kazandırmadığı gibi, eğer haksız bir hedefe yapılmışsa mutlaka geri döner… Ehl-i insaf ve vicdana ihtar olunur…

29.12.2013
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ