Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

BAYRAM VE ÜLKENİN GÜNDEMİ

Bayramlar; büyük bir felaketten kurtulmanın ve büyük bir imtihandan geçmenin ya da çok büyük bir zaferin neticesinde topluca kutlanılan ve herkesin iştirak ettiği sosyal olaylardır.
İslam Âleminde, bütün Müslümanların iştirakiyle kutlanılan iki büyük bayram vardır. Ramazan Bayramı: Bir aylık oruç ibadetinin neticesinde ehli iman, yüz akıyla verdiği imtihanın neticesinde bu bayramı hak etmiştir.
Kurban Bayramı ise: yine ecdadından Habil’in verdiği imtihana şükrâne olarak; Hz. İbrahim’in, Hz. İsmail’i Allah’ın emriyle kurban etme niyetinin akabinde bir kurbanla kazandığı imtihanın hatırasını yâd etmekle “Ümmet-i Muhammed” kurban ibadetiyle mükellef tutulmuştur. Düşünen bir toplum için, bu iki bayramda da çok büyük ibretler, hikmetler ve alınacak dersler vardır. Allah’ın emri ve rızasıyla bu ibadeti yapanlar kazandı. Allah kabul etsin.
ÜLKENİN GÜNDEMİ
Bu hafta içerisinde ülkeyi ve basını en çok işgal eden olaylardan birisi, CHP’nin Çanakkale’de ve Çanakkale Şehitliğinin manevî gölgesinde tertiplediği “Adalet Kurultayı” idi. CHP bu davranışı ile bir taşla bir kaç kuşu birden vurmayı hedefliyordu. Ama tam da maksûdunun zıddıyla birkaç tokadı birden yedi ve adalet bombası elinde patladı.
Birincisi: Şehitliğin manevî ağırlığı ile milletin teveccühünü biraz daha celbedeyim derken; içkili ve cümbüşlü görüntüler, olayları değişik bir mecraya sürükledi.
İkincisi: O kutsal adalet kavramının etrafında biraz daha kalabalık toplayayım derken kendisinin; Üstad Bediüzzaman’ın Nur Risalelerinden istifade ettiğini zanneden ve O’nun mirasını yeme iştihası hala devam eden, marjinal bir grubun temsilcisi olarak birini konuşturdular. O da başladı inciler dökmeye: Üstadın, Hilmi Uran’a yazdığı ve CHP’ye adalet telkin eden mektubundan başladı, FETÖ ağzıyla Ak Partiyi eleştireceğim derken epeyce çam devirdi. Ve İmam-Hatiplilere çattı, bu memleketin manevî dinamikleri, aynı zamanda bu ülkenin hamuru olan koskoca bir camiayı hedef ittihaz etti. Birilerinin arka bahçesi diye niteleyip ötekileşterirek; hem kendi ayağına ve hem de CHP’nin ayağına epeyce kurşun sıktı.
Bakınız! Eserlerinden istifade ettiğini iddia eden şahıs, her nekadar İmam-Hatip davasına ihanet etse de; bu dava hakkında Bediüzzaman ne diyor: “Vicdanın ziyası ulûmu diniyedir, aklın nûru fünûnu medeniyedir. Her ikisinin imtizacıyla talebenin himmeti pervaz eder, hakikat tevellüt eder. İftirakları zaman birinden taassup, diğerinden de hile ve şüphe doğar.” İşte Bediüzzamanın İmam-Hatip davasına bakış tarzı budur. Bu sebepledir ki, bulunduğu her mekanda talebelerini bu mekteplere teşvik etmiş, hatta kadirşinas devlet erkanının davetiyle de bu okullardan birkaç tanesinin temeline harç koymuştur.

09.09.2017
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ