Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ANKARA=ABD

Geçen hafta ABD’nin ikinci adamı J. Biden ülkemize geldi. Uşaklarının, bu ülkeye ihanetlerinin sembolü olarak; Sayın Meclis Başkanımız TBMM’nin bombalanan bölümlerini kendisine seyrettirdi.

Daha sonra Sayın Başbakanımızdan ayaküstü birtakım dersler aldı.

Ve daha sonra da Sayın Cuhmurbaşkanımız vasıtasıyla, bu milletin karakterini öğrendiğini zannettiğim birtakım dersler dinledi.

Ben, ABD’nin bu Sadrıazamının ziyareti vesilesiyle tarihimizden bazı olayları hatırladım. Bunlardan birincisi: İngilizlerin İstanbul’u işgal ettiği tarihte, O’ranın Anglikan Başpapazı bir mektupla, İslamiyet hakkında birtakım sualler soruyor. Bu mektup İstanbulda “Dâr’ul-Hikmet’il İslamiye” (Bu günkü Din İşleri Yüksek Kurulu) ye gelince, azalardan Bediüzzaman şöyle tarihi bir söz söylüyor: “Bir zalim ayağını boğazımıza basmış ve mağrurane bizden sual soruyor. Böyle bir zalime makul bir cevap yerine ancak bir tükürükle cevap verilmelidir. Bedenimiz ölürse de ruhumuz sağ kalır. Tükürün o zalimin hayasız yüzüne”!

Bir diğeri de: Tarihimizdeki bir antlaşma sonucu (sanıyorum Karlofça) yabancı bir ülkenin kralı, bizim padişahtan sonraki Sadrıazamla eşit seviyeye gelecek ve onunla muhatap olacaktır.

Evet, maalesef bizim Sultanımızın makamına çıkamayan krallar, zamanla bizim devlet adamlarımıza randevü vermemek için kırk dereden su getirttiler. Hey gidi günler hey! Üç beş dolar para istemiye gidenlerin ezikliğini hatırladıkça, bu millet aç kalmaya razıydı ama, başındakini böyle görmeye dayanamazdı diyorum.

Esasen bu milletin ruhunda mevcut olan; azim, sebat, cesaret ve en önemlisi güven hissi ortaya çıkmış ve onu yönlendiren bir lider bulunmuştu. O şunu diyordu: “Biz bize yeteriz. Biz kimseye el açmak durumunda değiliz. Kendimize güvenmeliyiz. İnayet-i İlahiye ile, ihtiyacımız olan her şeyi yapmaya muktediriz…” İşte yollardan, köprülerden savunma sanayiine kadar her şeyi yapacak duruma geldik, şükürler olsun. 15 Temmuzda ihtilal girişimi ve 16 temmuz sabahı hayat aynen devam ediyor. Bu dünya tarihinde görülmemiş bir şey!

Demek ki dünya düz bir çizgide hareket etmiyor. Batı’nın güneşi batarken bizde; “seherin bereketli rüzgarıyla beraber güneşimiz yeniden doğuyor. Anadolu’nun bereketli toprağına âbı hayatla rahmetler serpiyor. Bu coğrafyada yaşayan bizler yeter ki; uhuvvet ve muhabbetimizi ve hele de kendimize olan güvenimizi devam ettirelim.”

Sayın Ankara Valimizin yardımcısı tarafından karşılanan J. Biden, bana bu olayları hatırlattı, kendisine teşekkür ediyorum.

Not: “Meyvedar bir ağacın kabiliyeti, çekirdeğinde gizlidir.”
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ