Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ALLAH KURTARSIN

Geçen hafta sonu, Yazgat Hizmet Vakfı’nın faaliyetleri çerçevesinde, Adalet Bakanlığından alınan onayla Yozgat Ceza ve Tevkif Evi’ne eğitim amaçlı bir ziyarette bulunduk.

Kurumun genel kuralları gereği, gerekli arama ve taramadan geçtikten sonra içeriye girdik.

Konuyla ilgili sorumlular bizi karşıladı, önce kurumun kütüphanesinde bir çay ikram edildi ve salonun hazır olduğu bildirildikten sonra salona geçtik. Daha önceden, bu irşat ve eğitim proğramına katılmak isteyenlerin isteği doğrultusunda hazırlanan salonda: “Kâinatın yaratılışı, Dünyanın hazırlanışı, İnsanın yaratılış gayesi,sorumluluğu ve vazifesi” konularında dilimizin döndüğü kadar, Cenabı Hakkın izni ve inayetiyle bildiğimizi aktarmıya çalıştık.Bütün bunların yanında esas üzerinde durduğumuz husus ise:

“Musibet ve felaketlerin manası ve hikmeti idi.” Nedir, bunlar? Bu konu üzerinde biraz fazlaca durduk. Bunun sebebi ise, insanın suçluluğunu kolay kolay kabul etmemesi yanında; insanın bir olaydan masum olduğu halde, onun gizli kalmış bir suçundan dolayı kaderin tasarrufundan haberinin olmamasına insanları ikna etmek gerekiyordu.

Her zaman veya mekanda söylenmesi gereken, geleneksel kültürümüze yerleşmiş bazı terim ve tabirler vardır. İşte onlardan biri de buralarda, yani ceza evinde söylenmesi gereken ve bir temenni ifade eden, bu sözle (Allah Kurtarsın) sohbetimize başladık.

Musibet: İnsana isabet eden ve genellikle insanın hoşuna gitmeyen hadiselerin bütünü olarak tarif edilebilir.

Bu musibet iki çeşittir. Biri dünyevî, diğeri ise uhrevî musibettir.

Dünyevî Musibet: Bu musibet ve felaket çeşitlerini, İslam Uleması üç yönlü mütalâ etmişlerdir. Yani söz konusu musibetin üç önemli hikmetini açıklamışlardır. Bunlar:

a-Bu musibet, ya keffaretü’z-zünubdur. Yani günahlardan temizlenmeye sebebiyet verir.

b-Veya, dâfi-i beliyyattır. Yani daha büyük bela ve felaketlerin def’ine vesiledir.

c-Ya da, tezyid-i derecattır. Yani dünyada hayat tecrübelerinin artırılmasına ve ahirette ise, cennetteki makamlarının yükseltilmesine sebep teşkil etmektedir.

Uhrevî Musibet ise; asıl musibet odur. Zira ebedî hayatın kaybına sebebiyet verir. İşte esas itibariyle bundan kaçınmak gerekmektedir.

Buradaki hayatınızda ciddi bir muhasebe ile, ıslah-ı hal ederek ebedî hayatı kazanmak elinizdedir. Bunu bilin ki elinizden kaçmasın.

Bu mealde, bazı tebliğ ve telkinlerimiz oldu. Cenabı Hak tesirini halketsin. Bu insanlar bizim insanımız. Toplum olarak bazı ihmallerimiz olmuş olabilir, bu sorumluluktan kurtulmak için herkesin yapabileceği bir takım şeylerin olacağına inanıyorum.

Yüz kapılı bir saray olsa ve doksan dokuzu kapalı biri açık olsa, o saraya girilemiyeceğini hiç kimse iddia edemez.İşte insan da yüz kapılı bir saray gibidir. Bir tek müsbet, hayra ve güzelliğe açık bir kapısından girilip o insan topluma faydalı bir uzuv haline gelebilir.

Samimiyet ve gayret bizden,tevfik ve hidayet Allah’tandır.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ