Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Allah'ı sevmek ve O'na itaat etmek

‘Ey Habibim de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Zira O çok bağışlayıcı ve merhamet sahibidir.' (Ali İmran Suresi:31)

Yaratılış bakımından şu kainatın en mükerremi insandır. İnsanoğlu ise, yine yaratılış bakımından şu kainatın halikına karşı hadsiz bir muhabbetle halk edilmiştir. Çünkü; cemale karşı, kemale karşı ve ihsana karşı muhabbet fıtratın gereğidir.

Yüce Yaratıcı tarafından insan kalbine yerleştirilen bu muhabbet; insanın istifade ettiği ya da tutku ile bağlandığı şeylerin derecelerine göre artar.

Mesela; cemalin tecellisine karşı, o mukaddes kaynaktan yansıyan güzelliklere dönük sevgi, gülleri ve çeşitli manzaraları görünce, baharı seyrederken ve İstanbul'a bakarken insana şiirler yazdırıyor.

Yine; sevgi ve takdir hisleriyle dolu bir kalp, mükemmel bir sanat eseri karşısında onu hayranlıkla izliyor ve sanatkarını yad ediyor. Bu da kemale karşı muhabbet.

İhsana karşı muhabbet ise; ‘İnsan ihsanın kölesidir' denilir. Yani, sizi zindandan ve hapisten kurtaran, bütün sevdiklerinizi halas eden bir insana nasıl minnettar oluyorsunuz. Ya da; dağ başında, yeraltında veya çölde aç susuz kalmış insanların imdadına yetişen ve onları kurtaranları nasıl takdir hisleriyle alkışlıyorsunuz!

İşte, bu muhabbetten ve takdir hislerini belirtmekten kat kat fazla sevgiyi ve perestişliği öyle birine yöneltmeliyiz ki; O bizi ve bütün sevdiklerimizi açlıktan, susuzluktan ve cehennem gibi ebedi bir hapsin zulümatından kurtarıyor.

Allah'a muhabbet, O'nun Rasulüne ittibaı yani tabi olmayı gerektiriyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin diyor Habibullah!

İnsan sevdiğine benzemek ister ve onu taklit eder. Her hareketini prensip ittihaz eder. Cenab-ı Hak, ‘Edebin nümunesini gösterdiği' sevgili kulu ve Rasulü Hz. Muhammedi her müminin sevmesini ve O'na benzemesini istiyor.

Hutbenin başındaki ayette şöyle mantıki bir kıyas yapılıyor: Eğer güneş çıkarsa gündüz olacak, müspet netice için denilir ki şu anda gündüzdür, öyleyse güneş çıkmıştır. Aynen onun gibi Allah'a inanıyor ve O'nu seviyorsanız, O'nun Rasulüne ve Habibim dediği zata tabi olacaksınız, ki Allah da sizi sevsin...

Allah'ı sevmek ve Habibine ittiba etmek ise; O'nun emir ve yasaklarına titizlik göstermekle olur.

Aynı zamanda O'nun nümune olarak gösterdiği zata benzemekle olur. O'nun sünnetine ittiba etmekle olur ki, ebedi alemde de O'nunla ve O'nun sevdikleriyle beraber olalım.

14.02.2011
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ