Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

AKLI VE NESLİ MUHAFAZA

Şu kâinatta mevcut olan her bir eşyanın hakikati bir “İsm-i İlahiye” dayanmaktadır.

Cenab-ı Hakkın “Âdil” isminin en geniş manasıyla tecelli ettiği şu kâinata baktığımızda görüyoruz ki; her şeyde bir nizam, intizam, mizan, ölçü, tenasüp ve miktar gözümüze çarpıyor. Yani, havanın bileşimindeki gazlardan, suyun muhteviyatına kadar…Atomun yapısından, güneş sistemine kadar…Bir canlının hücre yapısından bedeninin tamamına kadar her bir varlıkta bir Âdil’in adaletinin, yani ölçülü ve güzel bir sanatın nakşını seyrediyoruz.

Şimdi gelelim insanın yaratılışına:

İnsanın maddî yapısı itibariyle, anne rahmindeki teşekkülünden tam bir olgunluk yaşına kadar, yani bütün maddî duygularının inkişaf ettiği son sınıra kadar (33 yaş) gelişen bu insanın her bir organına belli bir şekil ve ölçü konmuştur. Daha açık bir ifade ile; sinir sisteminden, kas yapısına kadar ve kemik yapısından organlarının hacmine kadar her bir insanı Biyolojik bir kalıpta yaratan Yüce Yaratıcı, onu maddî bir kalıpta sınırlamıştır.

Ancak, ona verdiği önemin bir göstergesi olarak, onu; akıl-fikir ve hür irade duygusuyla donattığı içindir ki ve yaptığından sorumlu olmasının bir gereği olarak, manevî duygularını serbest bırakmıştır.

Muhtelif yazılarımda da ifade ettiğim, insanın bu manevî duygularını üç ana başlıkta toplamak mümkündür. Onlar da; akıl-şiddet ve menfaat duygusudur.

İnsanlık tarihine baktığımızda; bütün kargaşa, isyan, çatışma, terör ve huzursuzluğun kaynağının, bu üç duygunun su-i istimalinden meydana geldiğini görmekteyiz.

Bu sebeple, bu fıtrattaki insanı Yüce Yaratıcı başı boş bırakmamış ve onlara insanca yaşamanın kurallarını öğretecek birer muallim mesabesinde peygamberler göndermiştir. İnsanlığa gönderilen bu elçilerin; Hz. Adem (as)’den, Hz. Muhammed’e (asm) kadar tamamının insanlığa tebliğ ettikleri hakikatlerin esaslarını, İslam Bilginleri şu beş maddede hülasa etmişlerdir:

1-Dini Muhafaza,

2-Nefsi Muhafaza,

3-Malı Muhafaza,

4-Aklı Muhafaza,

5-Nesli Muhafaza.

İşte Cenab-ı Hakkın, peygamberler ve onlara indirdiği kutsal kitaplarıyla insanları bu esaslara teşvik etmesindeki hikmet ve maslahat, onların şu dünyada insanca yaşamasını murat etmesidir.

Özellikle aklı ve nesli muhafaza sadedinde, onları bekleyen her türlü tehlikelerden korumak, aklı başında ve sorumluluk sahibi ve bu milletin umurunu üstlenmiş herkesin aslî görevidir. İnsan aklını izale eden her türlü uyuşturucu maddenin sınırlandırılmasına karşı çıkanları hem tarih ve hem de bu nesil affetmeyecektir.

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ