Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

AİHM KARARI MANİDAR

Bir tarafta Selefî akımların İslam Aleminde demokrasi karşıtlığı ve krallığı destekleyici faaliyetleri,

Yine Afrika’da Boko Haram örgütünün nefs-i emmaresinin esaretiyle kadınlara bakış tarzlarının terörizmi tetikleyen gayretleri,

Ve yine IŞİD adıyla Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, insanları acımasızca boğazlayan ve bunu İslam adına yaptığını ifade ederek İslama en büyük ihaneti yapan Ye’cüc-Me’cüc taifelerinin zulmü ayyuka çıkmışken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye aleyhinde kara bir karara daha imza attı.

Tükiye’den birkaç öğrenci velisinin, öğrencilerine zorla din eğitimi verildiği iddiasıyla başvurduğu bu mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığının bu konudaki kararını gözden geçirmesini emir buyurmuş!

Ben, mesleğim gereği bu dersleri yıllarca okutan birisi olarak, söz konusu mahkemenin ne kadar soyut ve peşin fikirli bir karar aldığını burada ifade etmek istiyorum.

Evvela; bu dersin adı “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersidir. Burada teorik olarak İslam Dini ve diğer dinler, genel (evrensel) ahlak kuralları, yani insan davranışları hakkında bilgiler verilir, uygulaması ise kişinin kendi tercihine bırakılmıştır. Yani Avrupa ülkelerinde öğrenciler zorla kiliseye götürüldüğü halde, bizde hiçbir öğrenci zorla camiye götürülmez.

İkinci olarak; Bir müslüman ülkede İslam Dini hakkında bilgiler edinmesi bir müslüman çocuğunun en tabi hakkı değil midir? Ayrıca bu ülkede hiç kimse gayr-i müslim bir çocuğa zorla dini telkinat yapamaz. İnanç ve ibadet hürriyeti anayasanın teminatı altındadır.

Üçüncü olarak; İslam Dini gibi evrensel insan hak ve hürriyetlerini, başta insanın değerini ve “Eşref-i Mahlukat” oluşunu özellikle vurgulayan, hem kendi aleminde ve hem de dünyada “sulh-u umumiyi” ısrarla tembihleyen bir inanç sistemini, terör ve şiddetle yan yana getirmeye çalışan bir müfteri güruhuna AİHM bu kararıyla büyük bir zemin hazırlamıştır.

Son olarak şunu söylemeliyim: İnsanların; kalbî, ruhî ve vicdanî ihtiyaçlarını görmezden gelir ve hele onu yasaklarsanız işte o zaman insanlar bu ihtiyaçlarını temin için illegal yollara tevessül eder, yer altına ve merdiven altına girer, sahte hocalardan sahte din tedrisatıyla; kara vicdanla, kara kıyafetiyle, kara bayraklarıyla karşınıza çıkar ve bugün uzaktan keyifle seyrettiğiniz bu taife yarın size de hücum ettiğinde kaçacak yer bulamazsınız. En iyisi gelin, bu ülkenin istikbaliyle, neslinin yetiştirilmesine matuf eğitim sistemiyle oynamayın. Siz kendinize bakın. “Her milletin kâmeti kıymeti başka bir elbise ister”. Taassup derecesinde nesline Hıristiyanlık eğitimi vermeyi teşvik eden bir mahkeme, bize İslam Dinini neslinize öğretmeyin diyemez…

11.10.2014
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ