Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

AHMETFAKILI’YA KÜTÜPHANE

Daha önce karakol binası olarak hizmet veren, sonradan ihtiyaç kalmadığı için boş kalan ve ilgili kurumca da Yeniyer Belediyesine tahsis edilen yapının bir kütüphane olarak yeniden değerlendirildiği, mütevazı bir törene biz de iştirak ettik.

Söz konusu törende yaptığım konuşmayı okuyucularımla da paylaşmak istiyorum:

Cenabı Hak, Kur’anı Kerimin ilk suresi ve O’nun ilk ayetinde bize bir üslûp ve bir terbiye dersi veriyor. Zerreden şemse, arzdan semaya kadar ve bizi kuşatan zamana ve bize hizmet veren bütün mahlukatın Halikına hamdetmemizi ve şükretmemizi istiyor. Biz de; bizi yokluktan varlık sahasına çıkaran, cemadât, nebatât ve hayvanât mertebelerinde bırakmadan insaniyet mertebesine çıkarıp ve İslamla şereflendiren, Hz. Muhammed’e ümmet ve Kur’ana cemaat yapan Yüce Yaratıcımıza hamdediyoruz, şükrediyoruz.

Ve yine O’nun Habibinin (asm): “İnsanlara teşekkür etmeyen Rabbine de hamdetmez” ikazına binaen:

Evvela; bu eserle ilgili olarak, şu komşuluğunda bulunduğumuz kabristanda medfun bulunan, Ekşi Hoca’dan İbrahim Efendiye ve Müftü Hasan Efendilere kadar bütün bu Beldenin mevtalarına Cenabı Haktan rahmet temenni ediyoruz.

Saniyen; daha önce bu bina, insanlar arasında hak ve adaletin tesisi için maddî bir terbiyehane iken, şimdi ise insan ruhunun terbiyesine matuf bir eğitim tesisi olarak hizmet verecektir. Bu sebeple, başta bu kurumu bu niyetle tahsis eden kurumun yöneticilerine, ayrıca Yeniyer Beldesi Belediye Başkanı Sayın Osman Yılmaz ve ekibine, yine emekli Ast. Sb. Galip Ersoy’a ve bu kurumun tefrişini üstlenen Sorgun Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Bugün bu kurumun burada açılmasını büyük bir “fa’li hayır” telakki ediyorum. Zira Milli İradenin tecellisinin en bariz bir nişanesi olan TBMM.nin açılışının 96. Yılı (23 Nisan) münasebetiyle ve bu mübarek Recebi Şerif ayı içerisinde bulunmamız hasebiyle bu ilim-irfan yuvası ayrıca kutsiyet kazanacaktır.

Yozgat, Sorgun ve Beldeden iştirak eden bütün davetlilere hoş geldiniz diyorum. İnşallah maksada matuf olarak bu kurumun küllî bir istifadeye vesîle olmasını Yüce Rabbimden temenni ve niyaz ediyorum.

30.04.2016
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ