Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

AFRİN: İTTİHADI İSLAMIN KAPISI

Cenabı Hak çok küçük şeyleri vesile ederek, çok büyük ve küllî icraatlar yapmaktadır. Yani diğer bir ifade ile; kudretinin azametini göstermek için bazen çok küçük şeyleri vesile yapar ve o sebepler arkasında İlahî iradesinin tecelliyatını gösterir.

Mesela: Bir damla kan içerisine bir canlının bütün özelliklerini yerleştirir. Veya bir buğday tanesi büyüklüğündeki bir çamın çekirdeğine koskoca bir çam ağacını yükletir ve bir kayanın başında hayatını idame ettirir.

Ya da tırnak kadar, ahşap yapılı bir zeytin çekirdeğini alır, kupkuru toprakta yoğurur ve ondan bir ağaç ve o ağaçtan; hem gıda, hem aydınlatma vasıtası ve hem de kalbleri yumuşatacak yemyeşil yapraklı dallar halkeder. Ve onu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şahsı manevîsini temsil eden Başkomutanının eline verir, dostlara dost eli olarak uzattırır. Zalimlere de Hz. Ali’nin (ra) Zülfikarı gibi onunla boyun eğdirir.

Evet, “Herşeyin dizgini O’nun elinde ve her şeyin anahtarı da O’nun yanındadır.” Kalbler ve gönüller O’nun ülfet ve muhabbetiyle çarpar ve çalışır. Bize düşen ihlas, samimiyet ve ciddiyetle O’nun küllî icraatına vesile olacak sebebleri ortaya koymaktır.

Yıllarca iftihar ettiği değerleri unutturulan; uhuvvet, muhabbet ve kardeşlik rabıtalarını koparan hainleri dost zanneden bu İslam ümmeti, düşmanlarının şiddetli tazyikatı ile uyanmaya başlamıştır. Bu zengin toprakların garip ve yetimleri artık bir şefkatli veli ve vasi bulmuştur. Asırlarca gaflette bulunan bu toprağın insanları, inşallah kendilerine uzatılan zeytin dallı bu şefkat elini geri çevirmeyecektir.

Yani İran, mezhep taassubuyla hareket etmeden, Suudi Arabistan ve diğer şımarık çocuklar beyaz kürenin hipnotizmasından ayılıp kendilerine geldikleri anda İsrail’in “Arz-ı Mev’ud” hayali çökecek, artık daha fazla müslüman kanı bu mukaddes beldelerde akmayacaktır. Neticede, bu kefere ve fecere takımına karşı “İttihadı İslamın” gerçekleşeceğini inşallah Rahmeti İlahiyeden ümitle bekliyoruz.

Bakınız! Afrinde, Türk-Kürt ve Araplar nasıl ki; ortak değerler uğruna bir araya gelip ortak düşmana karşı cihat ediyorsa, sözkonusu İslam Devletlerinin başındakiler de aklını başına almalıdırlar. Yoksa başları kopar, ama yine de kader hükmünü icra eder. Bu kadar zulme, Şefkati Rabbaniye asla müsaade etmeyecektir.

İnşallah İslam Birliği tesis edilecektir.İşte Afrin de bu kutsal yolculuğun başlangıcı ve ilk kapısı olacaktır…

20.02.2018
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ