Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

AF

Bu konu zaman zaman siyasî mülahazalarla ülke gündemine gelmektedir.

Konuya girmeden önce burada (Sorgun) 1960’lı yıllarda yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim.

Sorgun’a bağlı Mirahor köyünden Deli Salih diye biri vardı. Bu kişiyi Sorgun’da hemen herkes tanır ve şerri bulaşmasın diye kendisine istediğini verirlerdi. Hısızlığı ile şöhret bulmuş bu adamı, günün birinde suçüstü yapıp Hâkimin huzuruna çıkarırlar. Suç sabit, deliller yeterli ve Hâkim kendisine, Salih! Sana 3 ay mahkûmiyet cezası veriyorum der.

Salih: Yapma, etme Hâkim Bey der. Ben 3 ay sonra, bu kışın ortasında nerede kalırım? Gel şunu 6 aya çıkar da hapishanede rahat edeyim der. Bunun üzerine Hâkim: Madem senin dışarıda kalman sana en büyük bir cezadır, ben de seni berat ettiriyorum der.

Günümüzde; hısızlık, kapkaç ve yankesicilik gibi adi suçlar tiryakilik halini aldı. Kaçakçılık, uyuşturucu, terör ve örgütlü suçlarda çok ciddî artışlar görülmeye başladı. Bölücü teröre bir de Fetö ve yandaşlarının örgütü eklenince, ülkedeki cezaevlerinde yer kalmadı.

İnsanın temiz fıtratının bozulup yoldan çıktığında (vicdanî tefessüh) karşısına bir takım müeyyideler konmaktadır. Yani bu ülkede ferdî ya da toplu olarak yapılan her türlü yanlış eylemin karşısında, Anayasa veya ceza kanunlarında bir karşılık vardır. Kişi suç olarak işlediği her fiilin karşılığını bilmektedir. Bilmese de onu sorumluluktan kurtarmaz.

Öyle ise; ferdin, toplumun ve ülkenin selameti için işlenen her suçun kanunlardaki karşılığını kişilerin görmesi esastır. Taki, hem kişinin ıslahı (vicdanî rahatlığı), hem toplumun huzuru ve hem de otoritenin tam hâkimiyeti yerli yerine otursun.

Şimdi gelelim af konusuna. Kişi birinin canını, malını veya şahsı manevisini haleldar edecek bir davranışta bulunuyor. Mağdurun rızası olmadığı halde sen bunu affediyorsun. Ortadaki mağduriyet ne olacak?

Veya Devlete karşı işlenen suçlar deniyor. Ne demek bu? Yani Devletin manevî şahsiyetini yok etmeye, bölüp parçalamaya veya Devleti yıkmaya yönelmiş, ya da Devleti temsil ediyorsa; rüşvet, irtikâp, görevi kötüye kullanma, casusluk vb. fiillerle Devlete ihanet ediyorsa sen gel bunu affet! İşte o zaman o Devletin şahsı manevisinin her bir ferdi, senden davacı olacaktır. Bunu bilin ve adımınızı ona göre atın!

Hâ, hapishanelerde yer kalmamış, her bir beldeye bir hapishane yapın diyemiyorum. Ama, bu suçlar işlenmeden önce insanımızı eğitip insanı gerçek manada insan olarak yetiştirmenin yollarını aramalıyız!..
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ