Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Adaletin neresindeyiz

Adalet: ölçü, mizan, denge ve her şeye layıkını vermek demektir. Aynı zamanda fıtrata uygun yaratılış manasını da taşımaktadır. Bunun zıttı zulümdür, bozup tahrip etmektir. Düzeni bozarak anarşi çıkarmaktır ki bundan dolayı adalet mülkün ve hatta her şeyin temelidir.

Adaletin halk arasındaki anlayış şekli bence, belki de en son düşünülecek şeklidir. O da şudur: “Hakimin mahkemede sanığa vereceği en uygun cezadır.”

Halbuki adalet deyince; zerreden şemse, yerküremizden semavat tabakalarına kadar her şeyi içine alan ve her şeyin ona istinat ettiği yüce bir kavramdır.

Evet; vücudumuzdaki en küçük yapı taşı mahiyetindeki hücrenin ölçülü, mizanlı ve belirli miktarlardaki unsurlardan tutun da yine vücudumuzun bütün aza ve organlarına kadar ve onların yerli yerine simetrik bir şekilde takılmalarında adaletin harika bir tecellisine şahit oluyoruz.

Trilyonlarca hücreyi ayakta tutup ona belirli bir şekli veren Yüce Yaratıcı aynı hassasiyeti kainatı yaratırken de göstermektedir. Saniyede otuz kilometre süratle hareket eden dünyamızdaki unsurların belirli bir dengede yerlerini korumaları bir adaletin tecellisine bağlıdır. Öyle olunca bize de, bu fıtrata uygun bir hayat sürdürmek düşmektedir. Aksi takdirde ne mülk kalır ne de saltanat.

Şimdi şöyle düşünelim. İnsan; elinin yapacağı işi ayağına, gözünün yapacağı işi kulağına, dilinin yapacağı işi dudağına yaptırırsa nasıl zulüm olur. Aynen öyle de, doktorun yapacağı işi kasaba, mühendisin işini de marangoza havale etseniz bu da bir zulüm örneğidir.

Kendisini adil bir şekilde bu memleketin yönetimine layık gören insanların bu hususta çok daha titiz davranmaları gerekmektedir. Liyakata önem vermeden, bir takım cüzi hesaplarla hareket eden yöneticiler, bulundukları makamı şahsına ve yakınlarına bir rant vesilesi edenler zulmü, ihaneti ve bu millete yapılacak en büyük kötülüğü irtikap etmektedirler.

Hele belirli bir yere gelebilmek için bir takım parlak söz ve vaatlerde bulunup onu yerine getirmeyenleri hangi kategoriye koyacağımı bende bilmiyorum.

Önümüzde mahalli seçimler var. Kimi seçeceksiniz?

Gerçekten adalet terazisinde, vicdanımızın hakemliğinde kime oy vereceğinizi biliyor musunuz?

Yoksa birileri sizin namınıza, size rağmen önünüze bir liste koyup bunları seçeceksiniz mi diyor?

Ne yapalım seçim sistemi. Hayır, bu sistem de olsa, neticede sizi bu sorumluluktan kurtarmayacaktır.

Yapacağınız her işlemin, atacağınız her adımın hesabı sizden sorulacaktır.

“Cenab-ı Hak zalimi imhal eder, ihmal etmez.” Yani mühlet verir ama asla gözden kaçırmaz.

Tarih : 24.02.2009
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ