Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ADALETİN EN GÜZEL TECELLİGAHI İNSANDIR

Mahlukata derin bir tefekkür düşüncesiyle baktığımızda, her bir eşyada (canlı-cansız) Cenabı Hak’kın pek çok esmasının tecellisini (yansıma) müşahade etmekteyiz. Bütün bunların tamamını burada, elbette ifade etmemiz mümkün değildir.

Bu sebeple, ben bu yazının konusunu binbir esmadan sadece “Adil”ismine hasredeceğim.

Adil: Cenabı Hak’ka ait, her şeyi nizam, mizan ve ölçü içerisinde yaratması, hiçbir varlığa zulmetmemesi, her hak sahibine hakkını vermesi, haksızları ve zalimleri cezalandırması… manalarını taşıyan “Güzel İsimleri”nden biridir. Bu ismin çok geniş bir şekilde kainattaki tezahür ve tecellisine şimdilik bir kapı açmadan, insandaki tecellisine bir bakalım.

İnsanın; anatomik, fizyolojik ve biyolojik yapısına baktığımızda, her bir organın yerli yerinde ve tam simetrik (ölçülü ve mizanlı) olduğunu görmekteyiz. İşte bu fiil ve tasarruf, Cenabı Hak’kın “Adil” isminin bir tecellisine şehadet etmektedir.Bununla birlikte insanın manevi (ruh) yapısına bu ismin öyle bir tecellisini görüyoruz ki, her bir “Fıtrat-ı Selime” (bozulmamış vicdan) her bir hak sahibine hak ettiğinin verilmesini alkışlıyor ve zulme de isyan ediyor.

Konuyla ilgisi bakımından Prof.Dr. Nevzat TARHAN’ın (Psikiyatri Uzm.) bir sohbetini dinlemiştim. Hoca, adalet duygusunun fıtri olduğunu şöyle bir araştırma sonucuyla ifade ediyordu: Amerika’da okul öncesi (0-4 yaş) bir kurumda çocuklara birer tane çikolata dağıtıyorlar. Bütün çocuklar bu çikolataları gayet güzel, iştahla yiyor ve dağıtıcıya teşekkür ediyorlar. Ertesi gün aynı çocuklara; bir kısmına birer, bir kısmına ikişer, bir kısmına üçer-beşer, dağıtıp birkısmına da hiç vermiyorlar.Bu sefer çocuklar çikolataları bırakıp birbirlerinin boğazına sarılıyorlar. Bu çok çarpıcı uygulamadan çıkan sonuç şudur: “Adalet duygusu fıtridir, hiç kimsenin zulme rızası yoktur.”

Öyle ise; kainattaki bu dönen çarklara uygun hareket edelim ki arasında ezilmeyelim.

Özellikle “Adil” olması beklenen kurum yöneticilerine sesleniyorum: “Kız çocuğunu diri diri toprağa gömen Ömer’i, Hz. Ömer’ül-Faruk ünvanıyla, insanlık tarihinde adalet tahtına çıkaran ve kıyamete kadar da hayırla yad ettiren, acaba O’nun hangi vasfıdır?…”
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ