Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ADALET

(İnsanlık Onuruna Layık Bir Dünya İçin )Evet, bütün insanlığın ortak değerlerinin başında gelen “Hak ve Adalet’in” hakiki manasıyla uygulanmasına bugünkü insanlık çok daha fazla ihtiyaç hissetmektedir.

Bu konu, geçen hafta (18-20 Kasım 2007 tarihleri arası) İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezinde uluslararası bir sempozyumda işlendi. Yirmi sekiz ülkeden bilim adamlarının iştirak ettiği ve doksan tebliğin sunulduğu bu sempozyumun bir bölümüne katılmak şansına sahip oldum.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfınca tertiplenen, sekizincisi yapılan ve açılışını Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın yaptığı bu sempozyumda Bediüzzaman’ın Nur Risale’lerinde üzerinde durduğu “Adalet” konusu çok yönlü olarak incelendi.

Söz konusu sempozyumda sunulan tebliğlerden bir kaçının özetinin özetini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Prof.Dr.Colin Turner, Durham Üniversitesi, İngiltere:

“Risale-i Nur’da tebarüz eden yaratılışın gayesinin marifetullah olmasıdır. İşte Sait Nursi bu tılsım-ı Muğlak’ı Risale-i Nur’la açmaya çalışmıştır. Şüphesiz bu anlamda kainatın en manidar meyvesi ve yaratılışın muhatabı insandır. İnsan esmayı idrak noktasında hem kainattaki tecellileri okumak hem de kendisi bizzat ayine olmak noktasından müstesna bir konuma sahiptir.

Tevhid esaslı bu bakış açısında ADL isminin Kainat – Kur’an ve Nübüvvet üçlüsünün, adeta genlerine işlemiş olduğu vurgulanmış ve bu derinlik Risale-i Nur perspektifinde ele alınmıştır.”

Prof.Dr. Bilal Kuşpınar, Mc Gill Üniversitesi, Kanada:

“Nursi adaleti Kur’an’ın dört önemli unsurundan ve temel maksatlarından biri olarak görür. İnsanın etrafındaki varlıklara olumlu bir tavır takınması ve onları dikkatlice gözlemlemesi, fizik gözlerle değil basiret gözüyle bakması gerektiğini söyler. İnsan ancak böyle bir bakış ile yaratılıştaki dengenin ve her şeyde etkisi görülen adaletin farkına varabilir. Yine bu bakış açısıyla, bütün yaratıklar hem Allah’ın varlığını, isim ve sıfatlarını gösteren açık bir mührü, hem de O’nun hikmetli, adaletli, cömert ve merhametli olduğunun birer şahidi olarak görülecektir.”

Doç.Dr. Said Özervarlı, İSAM,Türkiye:

“Said Nursi’ye göre güneş sistemindeki akıl almaz dengeden tutun da sivrisineğin gözü ile güneşin ahenk içinde olması, oradan da kainattaki varlıklar arasında bulunan anlamlı ve gayeli var oluş ve irtibata kadar her şey nizam ve düzeni gösteren bazı işaretlerdir. Kainata dikkat edilince en ufak bir karışıklık eseri görülmemekte, diğer taraftan her şeydeki hassas ölçülü denge de nihayet derecede hükmeden bir adalete işaret etmektedir. İşte Nursi, kainatta var olan bu düzenin ADİL bir zatın varlığını gösterdiğini ve bunun insan toplulukları için uyulması ve uygulanması gereken bir örnek oluşturduğunu gayet güzel bir üslupla eserlerinde ele almıştır.”

Dr.Aref Ali Naed, Kraliyet Stratejik İslami Araştırmalar Merkezi, Ürdün:

“Şefkat ve cömertliğin bazen adaletle ters düştüğü görülebilir. Risale-i Nur incelendiğinde şefkatin adalete esas olduğu açıkça görülebilir. Nursi’ye göre adalet Cenab-ı Hakk’ın rahmet ve şefkatinin bütün mahlukata tecellisi olarak görülür. Bu anlamda adalet yaratılışla kainatın genlerine işlemiş adeta yaratılış kadar kainatla, Kur’an’la ve Hazreti Muhammed’le(sav) bütünleşmiştir.”

Prof.Dr.Thomas Michel, Dinlerarası Diyalog Sekreteri, İtalya

“Nursi’nin, Allah’ın insanın işlediği günahlara bir ceza olarak musibetler gönderdiği ve böylece insanları imtihana tabi tuttuğu düşüncesini bir çok modern insan basitçe ve ilkel görebilir.

Nursi’ye göre doğal afetlerde, suçlanan unsarlar ve yeryüzü tabakaları, okyanus hareketleri, volkanik tabakalardaki tektonik hareketler, doğal afetlerde zarar gören afetzedelere yeterli ve ikna edici bir umut vermiyor. Oysa Nursi, bu tür afetlerin ve musibetlerin içinde sathi nazarlı insanların idrakinin ötesinde bir anlam arıyor. Nursi, söz konusu elem verici hadiselerde Allah’ın adalet ve şefkat elini görüyor, gösteriyor ve bu olayları dua ve şükür vakti için birer fırsat olarak gösteriyor. O halde bu bakış açısına göre, musibet ve belalar, kurbanlarını yok eden amaçsız olaylar değil, Allah’ı tanımak, hikmetini anlamak ve sığınmak için birer fırsattır...”

Fırsat buldukça bu konudaki bilim adamlarının sempozyum notlarını özetlemeye devam edeceğiz şimdilik bu kadarla iktifa ediyoruz.


OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ