Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

2016’dan ümitliyim

“Belki sevmediğiniz şey hakkınızda hayırlıdır. Bazan da sevdiğiniz bir şey sizin için şer olur. Allah her şeyi bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara: 216)
“Hak şerleri hayreyler,
Zannetme ki gayreyler,
Ârif ânı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.” ( İ.Hakkı)
Miladî 2015 yılının defterini, hayrıyla ve şerriyle kapatıyoruz. Temennimiz o ki; inşallah ferden ve milleten lehimize kapatmış olalım.
Yeni yıldan yani, 2016’dan ben şahsen ümitvârım. Zira, “seher ve tan gecenin en karanlık devresinden sonra vücuda gelmektedir.” İntibaha gelmiş beşer; daha fazla zulme ve haksızlığa tahammül edemiyecektir. Fıtratında ve vicdanındaki hakperestlik duygusu, onun insanî tavırlarının öne çıkmasını sağlıyacak, hamiyyet ve himmetini ferden ve cemiyyeten bütün insanlığın ortaklaşa ve insanca yaşamasına gayret edeceklerdir.
Son zamanlarda edrafımızda cereyan eden hadiseler de bu iddiamızı kuvvetlendirmektedir. Evet çevremize şöyle bir bakıyoruz:
Rusya’nın kağıttan bir kaplan olduğu, aç olmasına rağmen açlığını gizleyerek, dişini devamlı gösterdiği son uçak krizine kadar devam etti. Ama dişi kırıldı ve burnu sürtüldü.
İdeolojik mezhep taassubuyla hareket eden İran, İslam Âleminde yalnız kaldı, Türkiye’deki takiyyeci fanatiklerini bile kaybetti. Suriye ve Lübnan’daki Hizbullah’a olan sempatiyi adavete dönüştürdü. Güya İsrail’le cihad eden Hizbullah, şimdi Rusya ile birleşip müslümanlara kılıç sallamıya başladı.
Irak’ın başındaki kukla yönetim, dostunu ve düşmanını bilmez bir sarhoşluk tavrı sergilemiye başladı.
ABD ve Avrupa Birliği, güçlü bir Türkiye’ye fırsat vermemek, Ortadoğu ve Afrika’dan elini çektirmek için içerideki fitne odaklarını harekete geçirdi. Onları madden ve fikren beslemiye devam ediyor. “ Gezi”den başlasam bunun misalleri çok uzun sürer. Ama her şey gözümüzün önünde cereyan etti. Suriye’deki bu savaş neden bu kadar uzun sürdü?
Ama gelin görün ki, Kader-i İlahî ve hikmet-i Rabbaniye; bu masum ve mazlum, aynı zamanda bin yıldır Kur’ana ve İslam’a bayraktar tayin ettiği bu milletin evladını korumayı murat etmiş olduğundandır ki, bu şer ittifakı ne yaparlarsa yapsınlar, hadiseler aleyhlerine dönüyor. Bunların örneği çoktur ama, sütunum müsait değildir.
Mesela; bu ülkeyi İsrail’le savaşın eşiğine getirdiler. fiimdi İsrail bize yakınlaşmanın yollarını arıyor. Mültecilerle boğdurmaya çalıştılar, olaylar aleyhlerine döndü.
fiimdi: İttihad-ı İslamın temelleri atılıyor. Askerî ve ekonomik işbirliği İslam dünyasında âciliyet kesbetti. İnşallah muzır bir el, fitne çıkarıp bu hayırlı teşebbüsü akamete uğratmaz. Ama sadece geciktirir. Zira, Murad-ı İlahî ve feleğin çarkları İslamın ve insanlığın lehine dönüyor…

02.01.2016
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ