Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

1940’LI YILLARDA KALAN BİR KURUM-ÇEDAŞ

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.nin faaliyet bölgesinde tesis edilecek Sorgun-Sarıkaya enerji nakil hattı güzergâhına isabet eden taşınmazların kamulaştırma işlemleriyle ilgili, direk yeri irtifak hakkının kamulaştırılmasına dair, 14.03.2016 tarihinde anlaşmak üzere bir davet mektubu aldık.

Söz konusu tarihte belirtilen adrese, bildirilen saatte vardığımızda bakıyoruz ki, ortalık ana-baba günü. Mükremin’den tutun da; Cihanşarlı, Çayözü, Şarıhamzalı, Ocaklı ve Karaveli köylerine kadar.. tarlasına yüksek gerilim hattı taşıyan direklerin dikileceği tarla sahipleri (bütün hissedarlar) çağrılmış ve orada toplanmışlar.

Sorgun’daki adı geçen kurumu tanımayanlar için söyleyim: Eski Belediye işhanında dört adet büro ve bir adet koridordan ibarettir. İşte bütün bu davetlileri orada toplamışlar ve bu insanların yaş ortalaması, 50 ila 70 arası.

Beni tanıyanlar sıkıntılarını iletmek üzere benden ricada bulundular: “Hocam bu iş burada olmaz, bu memlekette hiç mi salon yok?”Ben bu ve buna benzer talepleri dile getirdim ama nafile.

Ben bu arada 82 yaşındaki ağabeyime bir sandalye bulabildim ve onu rahatlatıp sıramızı bekliyoruz. Nihayet içeriye alındık. Yuvarlak hesap bir buçuk dönümlük yerimiz istimlak sahası ilan edilmiş ve biz epeyce bir miktar karşılık bekliyoruz. Fakat o da ne? Metre karesine 1.Türk Lirası (Bir T.L) takdir edilmiş!.biz şaka zannediyoruz.Bakıyoruz ki karşıdaki yetkililer gayet ciddi ve şurayı imzalayın, paranızı da birkaç ay içerisinde hesabınıza aktarırız diyorlar. Yani, toplam 3- hissedara 1.400 küsur TL. ödemek istiyorlar, biz sadece direklerin ve tellerin üstündeki havayı satın alıyoruz, bu bizim en üst limitimiz diyorlar.. ve biz bunu kabul etmeyerek toplantıyı terkediyoruz.

Bu sahanın havası da olsa, tabanı da olsa bu kadar ucuz olamaz deyip, bu ülkenin tapuya ve mülkiyete saygısı 1940’lardaki gibi değildir,diyoruz. O tarihlere ben yetişemedim ama, rahmetli babamdan bunun hikayesini çok dinledim. Aynı tarlanın ortasından yol geçirirken karayolları yetkilisi de kamulaştırma bedeli ödemek şöyle dursun aynen o rahmetliye şöyle der: “Bir tarlanı iki tane yaptık daha ne istiyorsun?”

Liberalizmin, hürriyetçiliğin ve mülkiyetin kutsiyetini son derece savunan birisi olarak şunu söylüyorum: Bu Çedaş bu anlayışıyla çağdaş bir kurum olmaya ve bu hizmet anlayışıyla da ilerlediğini iddia etmesine hiç kimseyi ikna edemez.Alacağına şahin olan bu kurumun faturasını bir gün geciktirin de bakın başınıza neler geliyor? Kapatıp-açma ücretinden, kayıp-kaçak ücretine ve okuyup anlıyamadığınız daha pek çok kalemlere kadar bu ücretleri saatinde tahsil eden bu kurum; bu memlekete biraz yatırım yapsa ne olur? En azından adına ve şanına layık bir bina yapamaz mı? Şehir içindeki bazı yolların tam ortasındaki direkleri kaldıramaz mı? Yoksa Belediyeden bunlar için de bir ücret mi alıyor?..

26.03.2016
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ