Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

1 KASIM SEÇİMLERİ VE NUR TALEBELERİ

Muasır bir müfessir ve mütefekkir olarak Kur’anı tefsir eden, İman esaslarını tahkiki bir surette izah ve ispat eden, ateizm ve kominizmin yayılma istidadı gösterdiği bir zamanda yazdığı eserlerle (Risale-i Nur) bu musibete set çeken Bediüzzaman: “Muazzam ümmet cadde-i kübrada gider” derken ictimaî meselelere de el atmış ve İslam toplumunun manevî yaralarını ve tedavî şeklini de ortaya koymuştur.

Her zaman ve zeminde Hak ve hakikatin yanında duran Üstadlarından aldıkları derse istinaden bugün de hayattaki talebeleri neşrettikleri bir lahika ile 1Kasım Seçimlerinde Ak Partiye destek olmanın lüzumunu belirtmişlerdir.

Ahmet Aytimur, Abdullah Yeğin ve Hüsnü Bayramoğlu yaptıkları açıklamada, bu seçimin adeta bir “varoluş mücadelesi” olduğunu belirterek, bu seçimde; vatan, millet, İslamiyet ve insaniyet namına Ak Partiyi desteklediklerini bildirmişlerdir.

Üstadın, Adnan Menderes’i “İslam Kahramanı” olarak tavsif ettiğini, bugün ise İslamiyet namına çok daha fazla hizmetler ifa edildiği tesbitiyle mevcut iktidara, bu milleti ecnebilere köle yapmak için çalışan komitelere karşı destek olmanın bir vazife olduğunu belirten talebelerin yayınladığı bildiride özetle şu hususların altı çizilmiştir:

1-Başörtüsü gibi İslamın en önemli şiarının üzerindeki baskı kaldırılmıştır.

2-İmam-Hatip Okulları ve Kur’an Kursları yeniden ülkenin her tarafında yaygınlaştırılmıştır.

3-Gençlerin dini hissiyatlarına konulan yasaklayıcı kurallar kaldırılıp okullarda; Kur’an, Siyer ve Osmanlıca dersleri seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

4-Yine Üstadın ifadesiyle: “Âlem-i İslamın kalesi ve şanlı ordusu”, bir darbe vasıtası olmaktan kurtarılıp müstesna mevkiine kavuşturulmuştur.

5-Dînî ve manevî değerlerimiz devletin bütün kademelerinde eski itibarına kavuşmuş ve devlet erkanının iştirak ettiği toplantılarda Kur’an okunmaya başlanmıştır.

6-Yıllarca ihmal edilen İslam Alemine ve mazlum milletlere devletimizin gülen yüzü gösterilip yardım eli uzatılmıştır.

Burada özetlemiye çalıştığım bildiri, yine Bediüzzaman’ın “Emirdağ Lahikası”ndan bir cümleyle hitama ermektedir: “Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle bir tarafa tâbi ve dâhil olmaz.Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur.” Allah doğruların yardımcısıdır. A. Aytimur, A. Yeğin, H. Bayramoğlu.

24.10.2015
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ