Yasin Ali ER

ÇİZGİ

BAYRAMLIK ŞEKER NİYETİNE

                                                                      Bu yazı Yozgat ağzıyla yazılmış olup;
                                                         telaffuz edilen kelimelerdeki her sesin harfleri,
                                                 mümkün olduğunca yerine konulmaya çalışılmıştır.

          Gele gele geldik otuz ıramazanın sonuna! Kimilerimiz; ığını ığını, dili damağana yapışı yapışı orucunu duttu, kimilerimiz; dôşşekden çıhmadan ağşamı etdi. Kimimiz dutamadıh, kimilerimizin ömrü vefa etmedi. Kimilerimiz de ağşamleytin gayfiye gidip zöhürece kağat oynıyamacağa uçun, sinirini zaptedemeyip hanedeki herkeşinen habire döğoşdü durdu.

           İfdara darın düşüp de bi yudum suyunan orucunu açar açmaz, sarma cuvarasını yahıncıh; üpreyip duran suratıynan, türlü sallantılarınan başı fırdönen teyrekiler de epiy gôzel bi bayramı hakgettiler hanı yani!

           Zöhürün zemanı bitti diyin haber virmek niyetiynen hemmencecik ezen ohuddurulan mâğzin efendiler keşke hopallöllerden diseydiler ki; “löoğğğ cömağat! Zabah namazının vağtına daha bi saatden fazla zaman var. Aman diyim namazın şartlarından biri de vahdında gılmah olup, ofağtağatlek bekleyin heğ mi? Yannış yapıyonuz... Bahın perdesini çekmedığniz toplulardan namaza durduğunuzu gôsderiyonuz da onun uçun hatilletiyom!”

            Amma sen de diyecağan ki; “ula niremiz doğru ki, buramızı devenin guyruğuyunan söze temsil getiriyon hiyerif?

            He mi ne belli Iramazan Ayı’nın esas döneminde gelip gelmediği bellideğal diyen ve didikleri benim de gafama yatan âlimler varıhana! Biz uydum galabalığa niyetiynen bayram namazını da iki salla bi bağla, üç salla bi gır belini diyerekden edâ itdiğmize baharıh!

***

            Evvelden bayram yazıları yazahane sitem dolu lafların arasında, “süsü süntürü yerinde iresimli mesaçlar yazıncıh yürağaniz soğoyo ile mi? Gendiniz de deniz gıyısında cıscıbalah cumburlop ellaham ki...” kahıçlarıynan gafanızı ağrıdırıdım.

            Böyük gonuşmussum emmoğlularım, emmiğızlarım haggınızı helâl idin.

            Çıyan suratlı Çinli’nin yediği gaytalar, bizi ne hallara godu gôrdünüz mü? Her tüllü kerahati genire genire yiyerekden bi virüs çıhatdılar, şimdi o mesaçlar bile zor gelir gayli.

             Ya telefonunan da bulaşırsa gorhusuynan; aramalar şöğle dursun, mesaç yazmah da mesele halına geldi.

             Şinci siz de diyecağaniz ki; “e gardaşım, eyisin hoş diyon da, bu salgın zemanında parhları doldurannarınan, marketlerde eti etine yapışannarı nöğoreciyik? Hele o duluğunuza doğru sarımsahlı hır hır soluğunu pûsküddürüp duran, masgesi çanesinin altındağki şişgoğ töm töm sahallı hacemmiye bi şey disek SANA NEYLİŞİK LA GET İŞİNE der mi ki?”

              Polüse ıhbar etsen gaç para? Onnar da osanmışlar. Canavar düdüklerini uğvvvııyyyyhh diye ötdüreregden gelip “yapmayın etmeyin sayıncıhlarım, vetandaşcıhlarımız. Gendi sağlığınız hadi neyse de başgalarına ballığma zarar virmeyin gôzünüzü seviym” filan diyincik gahıp gidenner, polüsler gider gitmez esgden bekiddikleri yerlerine yenidden yapışıyollar.

              Herkeş eline aldığı gôsdürtmelig poşeti de yüzüne dutsah ediyo... Sorsan çok yorulduh da iki dığneniyoh diyecegler!

              Vay bağbbayın anayın aşını içiym... O sosyal mesafe mi diyonuz ne garın ağrısıysa! Hah işde o! O neşağal bi şeyise bizim buralarda heç ıras gelmedim iyi mi?

              Hele o dışarıda her bi şeyden sahınır gibi donahdan donağa giren cıngırdah sesli dilli düdük gadınnar yoh mu? Mağazanın içinde, tam öğonde gıddır gıddır gidekene, birdenbire mağsızdan durub, bi de ağeleregden pôçûğüne toslatdıran cımbıldah elegciler var ya? Nâğatleg “lâ havle velâ guvvete, illâ billâh” dedirtdirdiklerini hesağbidemessiniz.

              En iyisi, en tenha zamanda gidiym dediğin guşluğun hemen ardından bile marketler çaha çaha dolmuş, gum gibi insan gaynıyo! Ganeğetiniz ossun bazısı heç bi şey almadan çıhıp gediyo. Mahsat? E mahsat; sohağa çıhma yasah ya? Sırf onu delmekuçun elindeğa bi poşetinen o zencirli bakkal senin, bu sıra mağaza benim diyin habire dolanmah.

             Ağşama gadar, kôr atın zikgenin edirafında döndüğüğbi dönüp duruyollar.

             Ya gençlere ne dimeli? Pisikletlerine mi dersiniz, velespitlerine mi, gayli her neyise! O cin arabalarına bindikleriğbi birbirleriynen yaraşarahdan galdırım dimeden, yol dimeden vızır vızır gedip gedip geliyollar. İfdardan soğna da mahalle aralarında birbirlerinin analarını avratlarını dillerine doladıhlarığbi, gôğyaa şaha yapıyomuş gibi emme esatdan süve süve, kikirdiyerek, zerhoş nâralarına şapga çıhatdırarakdan sôğoşe sôğoşe, depişe depişe geziyollar.

              Genç gızlarımız da epiy bi zamandan berlidir birbillerine “lan ooolum” diyeregden gonuşuyollar iyi mi? Icıh gulag gabartsah daha neler duyacağamızı bilirig de yazmıya arlanırıh. Birbirlerine kiminen nası fingirdediklerini, esgi fingirdediklerini neağal şutladıklarıynan öğonüyollar. Filanca samahar gızınısa daha heç çıhdığı yoğomuş da, bu gafayınan giderise heç de olmazımış da, vayy ne yazzığmış da ne beceriksizliğimiş...

             Hadi orayı da geçek! Kimin cebindağki el, kime nekdup yazıyomuş bizi alâhadar itmez zaten! Yolda yörürkene cannı yayın yaparahdan yılışa yılışa gidenneri de gonuşursah goğcu guvallah neyim diller soğna!

             Haaa... İkide bir cep telefonnarınıza gelen, “fitrelerinizi, zekâtlarınızı ve ağer galdıysa gôyneklerinizi, bi de donnarınızınan cekâtlarınızı bize verin cennet garanti” demiye getiren mesaçlar var ya? Ben onnara “yalançıya Hacı Bekir’in tazıya didığinden ossun mu?” diyin cuvap yazıyom yazıyom da, bi tüllü getmiyo ya yauv! Beni husûsi olarah gısıhladılar heralda!

             Te’... Bizim milletin elgôrdülük iş dutarıh ammaaa cöbümüzü de doldururuh gabilinden iş yapma cinliği mi biter bilader?

             Sôğsen orucu sahatlıyacağan, sôğmesen dilin şişe şişe ağzını dolduruyo!

             Ağmaağan neyise!

             Başınızı ağrıtdım hiyerif. En iyisi Fıtra Bayramınız mubareğossun diyip nohdalamah!

 

 

OKUR YORUMLARI
Mustafa Topaloğlu
12.05.2021 15:22:35

Naģadder gozel annatmışsın gardaşım. Goğnüğe sağlık. Şeker Bayramınız mubarek ola. Ben daha yazamıyom. Gafam bozuk. Makinem arızalı. Gal sağlıcakla.

İbrahim Bahçeli
12.05.2021 11:26:53

Ağzına sağlık

Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ