Sürur ÖZTÜRK

EZBER BOZAN

Yozgat'ı sevmek, Yozgat için çalışmaktır

Bitip tükenmek bilmeyen bir enerjiyle Yozgat’ın kalkınması için gösterdiği samimî gayretlerinden dolayı ilgiyle ve takdirle takib ettiğim Yozgat Valisi Sayın Amir Çiçek’i, bayramını tebrik etmek için aradım. Bu vesile ile kendilerine bazı sorular sorma ve düşüncelerini öğrenme imkânı buldum.


 Bir haber spikeri olarak yıllardır pek çok bakanla, milletvekiliyle, bürokratla ve mülkî âmirle görüşmüş birisi olarak açıkça ifade etmeliyim ki, Sayın Çiçek’le görüştüğümde karşımda tam bir “halk adamı” buldum. Öylesine samimî, öylesine alçakgönüllü, öylesine açık sözlü… Kendisine karşı duyduğum saygı daha da çoğaldı. Yozgat adına daha da umutlandım.


 Kendisini dinlerken anladım ki, alçakgönüllü oluşu, Anadolu’yu ve Anadolu insanını bilen bir bürokrat olmasının yanı sıra, kendisine olan güveninden; her şeye pozitif açıdan bakan, problem yerine çözüm, laf yerine iş üretmeyi tercih eden yapısından da kaynaklanıyor. Ne kadar alçakgönüllü ise, o oranda da kendi sorumluluk alanındaki konulara vâkıf.


 Halk, valisini ulaşılamaz bir varlık olarak görmemeli


 Yozgat’ı dağ-bayır, dere-tepe, karış karış dolaştığını söylüyor. Tokatlı Valinin, Yozgat’ı pek çok Yozgatlıdan daha iyi tanıdığı muhakkak. Valiliğin elindeki imkânları en iyi şekilde kullanarak, bir ekip ruhu içerisinde Yozgat’ın en ücra köşesine bile hizmet götürmek için çalıştıklarını anlatırken, halkla iç içe olmaya özen gösterdiğini şöyle ifade ediyor:


 “Halk, valisini ulaşılamaz bir varlık olarak görmemeli. Valisini ilçesinde, beldesinde, köyünde, kendi sokağında, kahvehanesinde, evinde görebilmeli. Valisinin makam aracını kendi köyünde görmek bile benim insanıma moral veriyor. Unutulmadıklarını, terk edilmediklerini hissediyorlar. Dertlerini, sıkıntılarını anlatıyorlar. Notlar alıyoruz. Hizmetlerin hızlanması için bürokratik engelleri mümkün olduğunca kaldırdık, kaldırıyoruz. Bunun için özel birim oluşturduk.”


 Sayın Vali, sorularım üzerine, uygulamaya geçirdikleri ve planladıkları projeler hakkında da detaylı bilgiler verdi. Bu uygulamaların ve ileriye dönük projelerin ayrıca ve tek tek ele alınmasını daha uygun bulduğum için, bu yazıda bunlardan bahsetmeyeceğim. Zaten bence asıl üzerinde durulması gereken, Sayın Çiçek’in Yozgat’ın problemleri karşısındaki duruşu, yaklaşım tarzı, bakış açısı, yönetim anlayışı.


 Ortak akılla çalışan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim


 Kollektif çalışmayı, ekip ruhuyla çalışmayı sevdiğini söylüyor. Herkesten fikir almanın, eleştirileri dinlemenin, fikir jimnastiği, beyin fırtınası yapmanın ve bütün bunların sonunda bir “ortak akıl” oluşturmanın halka hizmet götürmede verimliliği artırdığına inanıyor. Buna karşılık, boş laflara itibar etmediğini, onlarla zaman kaybetmek yerine uygulanabilir önerileri hayata geçirmenin yollarını aradığını belirtiyor. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzını benimsediğinin altını çiziyor.


 “Pozitif düşünen bir insanım. Küçük hatalara takılıp kalmam; görmezden, duymazdan gelirim, unuturum, kin tutmam. Faydasız kırgınlıkları büyütmek yerine, onları ortadan kaldırıp işe devam etmeyi, yol almayı tercih ederim” diyor.


 “Yozgat’tan bir şey olmaz” düşüncesini söküp atın


 Zaman zaman yurt dışına yaptığı ziyaretlerde oralardaki Yozgatlılarla da görüştüğünü belirten Vali Çiçek, gerek Yozgat’ta gerek yurt dışında olsun, neredeyse bütün Yozgatlılarda “Yozgat’tan bir şey olmaz” düşüncesinin zihinlere yerleşmiş olmasından şikâyet ediyor. Bu konuda Yozgatlılara sitem edişi bile, aslında Yozgat’ı ne kadar önemsediğini, benimsediğini ve kalkınmaya nasıl odaklandığını gösteriyor:


 “Yozgatlılar, ‘Yozgat’tan bir şey olmaz’ düşüncesini zihinlerinden söküp atmadıkça, Yozgat ciddi bir sıçrama yapamaz. Yozgatlılardaki bu karamsarlık ve kötümserlik, tekrarlandıkça umutsuzluğa dönüşüyor; sinerji oluşmasını, insanların çalışma azimlerini, fikir ve iş üretmelerini engelliyor. Ufuklarını daraltıyor. Yozgat’tan bir şey olmazmış, ne münasebet! Neden olmasın? ‘Olmaz’ derseniz olmaz, ‘olur’ derseniz, ‘olmalı’ derseniz pekâlâ olur…”


 Kalkınmanın en önemli unsuru sivil toplumdur


 Her şeyin siyasetçilerden beklenmesi alışkanlığının Yozgat’ın asıl dinamiklerinin harekete geçirilmesini zora soktuğuna işaret eden Çiçek, bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor:


 “Şehirlerin asıl itici gücü kendi dinamikleridir, kendi potansiyelidir. Esasında, modern toplumlarda siyaset ve siyasetçi ya da bürokratlar, hizmet üretmede ve hizmet götürmede sadece bir vasıtadır. Bir şehrin kalkınmasındaki en önemli unsur, altını çizerek söylüyorum, sivil toplum kuruluşlarıdır. Şehrin kendi dinamikleri, sivil toplum kuruluşları, iş adamları, aydınları, kanaat önderleri öncülük eder, proje üretir, hedef belirler. Siyasetçi ve bürokratlar da onların uygulamaya geçirilmesi için gerekli imkânları sağlamaya çalışır. Gelişen, kalkınan şehirler, büyük ölçüde bu şekilde sıçrama yapıyorlar. Artık bu gerçeği görmemiz, kabul etmemiz, bu yönde çaba harcamamız gerekir.”


 Küçük aksaklıklara takılıp kalmayalım


 Vali Çiçek, bürokratik mekanizma içerisinde zaman zaman ufak tefek aksaklıklar olabileceğini, sivil toplum kuruluşlarının bu küçük aksaklıklara fazla takılmadan, birlik beraberlik içerisinde hedefe odaklanmalarının Yozgat için daha faydalı olacağını ifade ediyor.


 Yozgat, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi ile kalkınır


 Çiçek, Yozgat’ın tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi ile kalkınacağına inandığını belirtirken, “Daha da önemlisi, artık devlet de böyle düşünüyor. Bunun devlet nezdinde kabul görmüş olması Yozgat için çok büyük bir avantajdır. Yozgat bu eğilimi çok iyi değerlendirmeli, bu kanaldan ilerlemeli” diyor.


 Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi


 Sözün burasında, Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin Tarım Bakanlığı tarafından beklemeye alınmasını nasıl değerlendirdiğini sordum. Vali Çiçek, bu konuda da pozitif bir bakış açısına sahip. Bu konuda bir “reddetme”nin söz konusu olmadığını belirtiyor ve ekliyor:


 Yozgat hazırlığını yapmıştır, bu bir kayıp değil avantajdır


 “Bakın, bu konuyu doğru değerlendirmek gerekir. Devlet işleri ciddi işlerdir. Devlet, bir projeyi uygulamadan önce bir ‘pilot bölge’ tespit eder, önce o bölgede dener, başarılı sonuç alırsa uygulama alanlarını kademeli olarak genişletir. Bu yöntem, devletin bütün projelerinde bu şekilde uygulanır. Bu konuda da bir pilot il seçilmiştir ve devlet bu ildeki uygulamanın sonucunu görmek istiyor. Bakın açık söyleyeyim, ben daha önce bürokrasinin değişik kademelerinde görev almış birisi olarak bu durumu son derece normal ve doğru olarak değerlendiriyorum. Bu durumu peşinen Yozgat için bir kayıp olarak değerlendirmek yanlış olur. Çünkü, Yozgat bu projeye hazırlıklıdır. Biz bu konuda kapsamlı bir dosya hazırladık ve daha önce Bakanlık müsteşarının da katıldığı bir toplantıda detaylı olarak anlattık. Devlet, uygulamayı genişletme kararı aldığında, Yozgat buna haırlıksız yakalanmış olmayacak. Asıl kayıp, hazırlıksız kalmak olurdu. Yozgat için böyle bir kayıp söz konusu değil. Ne yapacağımızı biliyoruz ve hazırlıklı olmak bizim için çok büyük bir avantajdır. Sabırlı ve kararlı olmak lâzım. Bugün ziyan olmuş gibi gözüken çalışmalar, yarın Yozgat’ın avantajı olacaktır.”


 Vali Çiçek, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in Aralık ayında Yozgat’a geleceğine dair haberleri hatırlattığımızda da, şu açıklamada bulundu:


 Tarım ve hayvancılık dosyalarımız hazır


 “Bu gün itibariyle bize henüz resmî bir bildirimde bulunulmuş değil. Sayın Bakanımızın Yozgat’a teşrif edecekleri kesinleştiğinde, ziyaretten 10-15 gün önce resmî program bize bildirilir, biz de gerekli organizasyonu yaparız. Tarım ve hayvancılık konusunda uygulamaya geçirdiğimiz projelerimiz var, ileriye dönük çalışmalarımız var. Bütün bunlar, zaten kapsamlı dokümanlar hâlinde elimizin altında duruyor. Sayın Bakanımız Yozgat’ı ziyaret ederek bizleri onurlandıracak olurlarsa, bu çalışmalar gerek şifahî olarak gerekse dosyalar hâlinde, kapsamlı bir şekilde kendilerine takdim edilir.”


 Bütün Yozgat halkı seferber olmalı


 Vali Çiçek, Yozgat’ın potansiyelinin tarım ve hayvancılıktan ibaret olmadığının da altını çiziyor. Yozgat’ın jeotermal enerji kaynaklarının çok büyük bir avantaj olduğunu, bu kaynakların en isabetli ve en verimli şekilde değerlendirilmesi için uzun zamandan beri çalıştıklarını anlatıyor. “21 sondaj yapıldı, 6 kuyu dışında hepsinden sıcak su çıktı. Çok iyi sonuçlar aldık” diyor. Enerji alanında elektrik üretmeye dönük projeler de hazırladıklarını, bu konuda Bozok Üniversitesi ile işbirliği hâlinde çalıştıklarını ifade ediyor. Yozgat’ın parça parça değil bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, bütün kaynakların hep birlikte değerlendirilmesi ve bunun için toplum olarak seferber olunması gerektiğini vurguluyor.


 Yozgat için ter dökmeye devam edeceğiz


 Yozgat Valisi Amir Çiçek, tek derdinin Yozgat’ın kalkınmasını sağlamak olduğunu belirttikten sonra, sözlerini şöyle bağlıyor:


 “Sonuçta biz de bir devlet memuruyuz. Devlet birgün ‘bundan sonra şurada hizmet edeceksin’ der, biz de alır bohçamızı oraya gideriz. Yozgat’ı çok seviyorum ama tabii benim için bu memleketin her köşesi, her karışı güzel ve değerlidir. Önemli olan, arkamızdan ‘Allah ondan razı olsun’ denmesidir. Ben hiçbir zaman şan şöhret, makam mevki peşinde olmadım. Samimiyetle, azimle, kararlılıkla çalışmak ve bu memlekete hizmet etmek, bu topraklara ter dökmek, bunların sonucunda da hayırla yâd edilmek, hayır duası almak her şeyden değerlidir. Biz, bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Yozgat için ter dökmeye devam edeceğiz…”


 

OKUR YORUMLARI
süleyman
20.12.2009 11:50:00

bugün yazılarınızın tümünü dikkatle okudum.hepsi birbirinden önemli..yozgatın sizin gibi münevver ve aklı selim insanlara ihtyacı var..teşekkürlar

sulhan
10.12.2009 21:45:00

yozgatı anlayabilmek için vali beyin söyledikleini iyice kavramak lazım.yozgatın temel meselelerine derinden nüfuz eden bir anlayışınız var.yorumlarınız da çok isabetli.tebriklerimle.

nihal
06.12.2009 10:04:00

valı beyin sözleriniçyozgat sevdalısı oldugunu ıddia eden hemşehrilerimiz dikkatle okumalıdır..

ahmet
02.12.2009 00:16:00

vali beyi çok iyi anlamışsınız.. tebrik ederim.vali yozgat için çalışıyor.siz de yozgat için yazıyorsunuz.yozgat sizin gibi yozgatı gerçekten seven insanlarla ilerleyecektir.baki selam.

Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ