Mehmet SANAL

SANAL BAKIŞ

Yerel seçimlerde üç sonuç, üç tesbit

Yerel yönetim seçimleri neticelendi.

Siyasi partiler, yandaşları veya sıradan insanlar ortaya çıkan sonuçlar hakkında çeşitli görüşler ortaya koyabilirler.

Seçim sonuçları medya ve basında çokça tartışılıp incelenecektir.

Benim üzerinde durmak istediğim konu;

1-Hükümette görevli kimi Bakanlar ve seçim bölgeleri ile ilgili sonuçlar.

2-Yozgat örneğinden hareketle; ülkenin sahil şeridi ve Güneydoğu dışında kalan alanlardaki yani iç Anadolu yu çevreleyen illerde alınan sonuçlar.

3-Sarıkaya özelinde alınan sonuç.

1-Her seçim çevresi veya bölgesi, seçtiği milletvekilleri arasından ülkeyi yönetecek kabinede görev alacak Bakanların çıkmasını bir onur ve gurur vesilesi sayar. Bakan çıkaramayan iller diğerlerine gıpta ile bakarlar. Bakan çıkaran bölgeler, devlet yatırımlarının bölgelerine aktarılmasında avantaj sahibi olduklarını düşünürler.

Elbette, her bakan ülkenin başkanıdır. Seçim bölgesi dışındaki yerlere farklı bakacağı düşünülemez.

Seçim dönemlerinde bazı bakanların özellikle kendi seçim bölgelerinde; “oy vermezseniz hizmet alamazsınız” mealindeki sözleri, hükümetle temsil ediliyor olmanın doğurduğu beklentilerin sonucudur.

Bazı Bakanlar bu beklentiyi tehdide dönüştürerek, Bakan olmanın ,hem seçim bölgesi hem de kendisi açısından avantaj sayılmasının dolaylı anlatımıdır.

Kamuoyunda yaygın bir genel kanaat vardır..

Bakan olacak kişi; özelde seçim bölgesinin genelde ülkenin meselelerine vakıf, Bakanlığın görev alanı konusunda uzman, entellektüel bilgi birikimi ve siyasi deneyimi olan insan olarak düşünülür.

Partisinin genel başkanına yakınlığı ve sadakati de Bakan olmanın şartlarındandır.

Oyunu alarak seçildiği bölgenin insanına yakın olmaktan çok Başbakana yakın olmanın öncelikli sayıldığı durumlarda, bugünkü sonuçlardan daha farklı bir sonucun çıkması mümkün görünmüyor.

Bu seçimin sonuçlarlına göre bu tespiti yapmak mümkün.

Antalya milletvekili M. Ali şahin Adalet Bakanı, seçim bölgesinde CHP kazanmış.

Van milletvekili Hüseyin Çelik Milli Eğitim Bakanı seçim bölgesinde DTP kazanmış.

Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker Tarım Bakanı, seçim bölgesinde DTP kazanmış.

Ordu milletvekili Hilmi Güler Enerji Bakanı, seçim bölgesinde DSP kazanmış.

Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan Maliye Bakanı, seçim bölgesinde DSP kazanmış.

Kastamonu milletvekili Murat Başeskioğlu Devlet Bakanı, seçim bölgesinde MHP kazanmış.

Mersin milletvekili Kürşat Tüzmen Devlet Bakanı, seçim bölgesinde CHP kazanmış.

AKP’nin kurucu üyesi , TBMM eski başkanı Bülent ARINÇ’ın memleketi Manisa da MHP kazanmış.

TBMM nin mevcut Bakanı, AKP li Köksal TOPTAN’ın memleketi Rize’de MHP kazanmış.

Partisi seçim bölgelerinde yerel yönetiminde kaybetmiş bakanların ülke yönetiminde halen söz sahibi olmaları da Başbakanın takdirindedir şüphesiz!

2- Ülkenin sınırlarını çevreleyen 35 vilayetin 13ünde AKP yerel yönetim seçimlerini kazanmış diğerlerini kaybetmiştir.

Ülkenin iç kesimlerinde Eskişehir ve Sivas’ı istisna sayarsak diğer illerde ezici çoğunlukta AKP li adaylar kaybetmiştir.

AKP’nin bu illerdeki başarısı kanaatimce 1980 öncesi bu illerin çoğunda yaşanan toplumsal olayların ağır, yorucu, yıpratıcı bezginliğidir.

Sağ-sol, Alevi-Sünni; komünist-milliyetçi-dinci çatışması; Yozgat, Çorum, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Erzurum, Kars gibi illerde yaşanan olaylar, siyasi farklılıkların idari otoriteyi zaafa uğrattığı düşüncesine sevk etti insanları.

Bu zafiyeti ortadan kaldırmanın ancak devlet ile hükümeti özdeşleştirmekten geçtiğini düşünmüş olmalı ki; ANAP ve AKP dönemlerinde, genellikle Anadolu’nun iç kesimleri iktidar partilerine büyük yönelimler gösterdiler. Elbette, diğer bütün etkenler de göz önünde bulundurulmalıdır.

3- Sarıkaya, “93 harbi” diye bilinen Osmanlı-Rus savaşı sırasında Anadolu’ya göç eden 93 muhacirleri tarafından kurulmuş bir ilçedir.

MHP’nin ilk ilçe örgütlenmesi, 1973 seçimleri öncesinde sn. Ali Fuat Eyüboğlu önderliğinde 93 muhacirleri tarafından gerçekleştirilmiş ve o seçimlerde MHP üç milletvekilinden birini Sarıkaya’dan çıkarmıştır.

1970 yılından itibaren çevre ilçe ve köylerden sürekli ve yoğun göç alan Sarıkaya da nüfusa paralel seçmen sayısı arttıkça 93 muhacirlerini siyaseten dışlama mekanizması sinsi-sinsi devreye sokulmuş,muhacir karşıtlığı (düşmanlığı demeye gönlüm el vermiyor.) seçim kazanmanın ön koşulu haline getirilmiştir.

Seçim süreçleri dışında ; bütün insanları birbiriyle dost ahbap arkadaş olan Sarıkaya , insani ilişkiler açısından müstesna yerleşim yerlerinden biridir.

1994 seçimleri öncesinden başlayarak, muhacir karşıtlığını siyasetine temel alana MHP adayı ilçe meydanında “muhacir olmadığını” iftihar vesilesi olarak ifade edebilmesidir.

1994 ve 1999 yerel seçimlerini muhacir karşıtlığı temeline oturtarak kazanan MHP adayı 2004 ve 2009 yerel seçimlerini, dışladığı muhacirlerin destek vermemesi neticesinde kaybetmiştir.

Düşmanlık temeline oturtulan siyaset kazandırıyor gibi görünse de günü geliyor kaybettiriyor.

Yozgat’ta MHP nin bu örneği iyi incelemesi gerekir.

Seçimlerin ülkeye ve memlekete hayırlara vesile olması dileğiyle ….


Tarih : 03.04.2009
OKUR YORUMLARI
Adınız ve Soyadınız
07.04.2009 22:44:00

sayın sanal sarıkayanın eğitimdeki durmunu kaleme alsanızda neler oluyor bunları bir dile getirseniz

Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ