Mehmet SANAL

SANAL BAKIŞ

Sorun yaşamak

Halkının çoğunluğu Müslüman olan bu ülkede her çocuk ilk dini öğretiyi aileden alır.
Hemen-hemen her çocuğun ilk öğrendiği, İslam'ın beş şartı olduğu ve bu şartlarında; Kelime-i fiahadet, namaz, oruç, hac, zekât, olduğudur.
Daha sonra, Müslüman, çocuğu yine ailesinden, imanın şartlarını öğrenir. Kısaca amentü’ye inanan diye ifade edilen bu şartlarlar; Allah’a iman, Peygamberine iman, Kur’an’a iman, ölümden sonra dirilişe iman, meleklerine iman, hayır ve şerrin Allah’ dan olduğuna iman.
İslam’ın ve imanın şartlarını yerine getiren her insan Müslümandır, mümindir. Onların günah ve sevaplarını tartıp ölçmek kul’a değil Allah’a aittir.
Kainatın kitabı yüce Kur’an’ı türban denen, menşei Fransız eşyaya hapsederek din tacirliğine soyunanlar ülkenin başına ne gaileler açtıklarının farkındalar mı bilinmez.
Bu ülkenin Dışişleri Bakanı, Avrupa Parlamentosu’nda “Türkiye’de yalnız gayri Müslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor.” demiş.
Sayın bakanın dini özgürlükten anladığı nedir? Veya kendine arzuladığı dini özgürlük neleri kapsıyor bilmiyor. Keşke bunları madde-madde sıralasa da her Müslüman dini özgürlüklerin neler olduğunu bilse!
Her Müslüman dini özgürlük konusunda kendisini sorgulayabilir. Ama benim her Yozgatlıya ve AKP ye oy veren her insana sormak istediğim şu;
Kelime-i şahadet getirirken dilini bağlayan, namaz kılarken mani olan, Hac’ca giderken yolunu kesen, zekat verirken elini tutan, oruç tutarken gırtlağını sıkan birileri mi var bu ülkede?
AKP ye oy veren Yozgatlı Müslüman imanın şartlarına riayet ederken ona işkenceyi reva gören müşrikler mi var bu ülkede?
Bu ülkede Müslüman sorun yaşıyorsa bu sorunu çözecek gayri Müslimler mi?
Yani Dışişleri Bakanı diyor ki; ey gayri Müslimler, “Ben Müslümanım, ülkemde iktidarım, sorunlarımı ben çözemiyorum bana yardım edin.”
Bu zihniyet ile ”İngiliz işgali altında olsaydık dini özgürlüğümü daha rahat yaşardım.” diyen zihniyetin arasındaki fark ne?
Gayrimüslim dünya dini özgürlük konusunda bana yardım edecek de, AİHM’ nin türban aleyhinde verdiği kararlar neyin neresi?
Türk yargısına ve Anayasa Mahkemesine ağzına geleni söyleyen milliyeti meçhul din tacirleri; şefaatine sığındıkları gayrimüslimlerden oluşan AİHM’sine niye bir çift laf etmezler. İran fiahı’nı devirmeyi kafasına koymuş batı, Humeyni’yi Fransa’dan uçağa bindirip İran’a gönderdiği zaman şah’ın ordusunun direnişi ile karşılaşmıştır. O direnci kıramayacağını anlayan batı, şah’ın ordularının karşısına İran’ın örtülü kadınlarını çıkarmış erkeklerini geri saflara çekmiştir. İşte o an, kendi anasına, babasına, kızına silah çekemeyeceğini bildikleri şah’ın ordusu silahı bırakmış dağılmıştır.
Ülkede, böyle bir oyun mu tezgahlanmaktadır.
Önce türbanı kutuplaştırıp arkasından türbanlı kıt’alar oluşturarak bu ülkenin temel değerlerini koruyan kurumları önüne türbanlı kıtaları sürüp ülkeyi felç etmek midir?
Dininde imanında samimi olarak türban takanlarında onları savunanlarında bu kirli tezgahların oyuncağı olup - olmadıkları düşünmeleri gerekir.
Bir de dillerinden düşürmedikleri “milli irade” söylemi konusunda Yozgat insanına, özellikle AKP’ ye oy verenlere samimiyetle soruyorum.
Milletvekili adaylarını siz kendi iradenizle mi belirlediniz?
Milletvekili adayı belirleme yetkisi size verilse bu günkü milletvekillerinden kaç tanesini yeniden aday yapardınız?
Liderlerin seçip sıraya koyduğu adaylara oy vermek gerçekten Yozgatlının milli iradesini mi ortaya koyuyor?
Seçim sistemi gereği, milletvekili adaylarının değil, genel başkanların belirlediği listeleri oylamanın neticesi ile milletin iradesi mi ortaya çıkar? Genel başkanların iradesi mi?
Genel başkanların iradesi eşittir milli irade demek mümkün mü?
Parti sempatizanlığını, yandaşlığını, mensupluğunu ve iktidar nimetlerinden nemalanma beklentisini bir tarafa bırakırsak; belirlemediği adaya oy veren insanın iradesinin milliliğinden bahsedilir mi?
Bir söz vardır; “Yiğit derler candan ederler; cömert derler maldan ederler”
Allah (c.c.) bu milleti, “dindar deyip dinden edenler” in şerrinden korusun.
fiimdi düşünmek lazım. Bu milletin dini özgürlükler ile ilgili sorunu mu var?
Bu ülkenin yönetim sorunu mu var?

Tarih : 28.06.2008
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ