Mehmet SANAL

SANAL BAKIŞ

ORUÇ KİMİ TUTTU ?

Bir Ramazan ayını daha geride bıraktık.
Allah’a, Resulü’ne ve Kur’an’a iman etmiş Müminler için oruç Ramazan ayında farz kılındı. Kur’an, Ramazan gecelerinden Kadir gecesinde vahyedildi.
Uzun uzadıya Ramazan ayının ve orucun faziletlerini anlatacak değilim. Oruç tutanın, görevini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını, oruç tutamayanların oruç tutanlara imrendiği istemediği için oruç tutmayanların da kendilerine bir fikri tatmin yolu bulduklarına inanıyorum.
Ramazan ayı boyunca yazılı ve görsel medyada yer alan oruç ağırlıklı dini programlar, camilerde verilen vaazlar, işin ehli alim-ulema’nın verdiği nasihatler insanımıza gerekli bilgiyi vermiştir.
Oruç tutamayanlar ve tutmayanlar bir yana bilerek ve isteyen oruç tutanlarla sohbet etmek meramımız.
İslamın yüce peygamberi (s.a.) “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” buyurmuyor mu?
Namaz gibi oruç da insanları kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliğe ve güzelliğe yönlendiren bir ibadet değil mi? Şüphesiz öyle…
O halde; insanın özellikle oruçlu iken bütün kötülüklerden uzak durup iyiliğe yönelmesi gerekmezmi?
El cevap gerekir.
O halde kötülük nedir?
Dışımızdaki insanlara söz-hareket veya davranışlarımızla maddi ve manevi zarar vermek kötülüktür.
İki insan bir biri ile kavgaya tutuşsa daha büyük bir kötülüğe meydan vermemek için birilerini tutar, mani olursunuz değil mi?
Yüce kitabımız Kur’an; yalan, gıybet (dedikodu), iftira, içki, zina, Kıtal (adam öldürme) gibi fiilleri kötülüğün kaynağı olarak saymış ve yasaklamıştır.
Öyle ki; bu fiillerin en hafifi gibi görünen ‘yalan’, İsmail Hakkı Bursevi’nin Ruhül Beyan isimli eserinde belirttiğine göre münafıklık alametidir.
Gerisini siz düşünün.
Sabahtan akşama bedeni aç bırakıp aklı ve ruhu nefsin eline vererek Yalan’ı mizah, dedikoduyu sohbet, iftirayı gerçek ve muhabbet sayan düşünce sadece mideyi aç bırakmıştır amma diğer bütün azaları doyurmuştur.
Dil doymuştur
Göz doymuştur.
Kulak doymuştur.
Amma Midemiz aç. Allah (c.c.) kabul etsin. Amin.
İktidara, muhalefete, kişiye, gruba kinimiz, öfkemiz, husumetimiz adam boyu. Olsun varsın, biz oruçluyuz!
İktidarı, muhalefeti, kişiyi, grubu hak ettiğinden fazla seviyor eğrilerini doğru anlatıyoruz. Yanlış mı? Yapıyoruz? Ne münasebet biz oruçluyuz!
Akıl ve ruh’un nefsin zindanına kapatıp bedene ibadet ettiriyoruz. Çünkü biz oruçluyuz.
Efendim, oruçta namaz gibi bedeni bir ibadettir. Elhak doğru. Doğru olmasına doğru da; hayvanlarda yatıp kalkıyor, Onlar da zaman zaman aç kalıyor.
Akıl ve Ruhtan sıyrılmış bir beden, ceset …….. cesede oruç tuttursan ne tutturmasan ne?
Bu yüzden değilmidir ki, oruç ta sadece akıl ruh ve bedenden müteşekkil insana farz kılınmıştır.
İbadet, akıl-beden ve ruh’un Vecd halinde olması değil mi?
Akıl başka yerde, ruh başka yerde beden ibadette.
Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılıyoruz. Tesadüfen her gün, yakın tanıdığım beş vakit ehli zengince bir hacı kardeşimle aynı safta yan yana duruyoruz.
Müezzin yatsı namazının sünnetine çağırıyor, bu hacı kardeşim yatsının farzına niyet edip Allahu Ekber diyor namaza duruyor. Sonra yanlışını fark edip namazı bozuyor. Yeniden yatsının sünnetine niyet ediyor. Teravih namazının son dört rekatına kalkıldığında bu mübarek kardeşim yatsının vitir vacibine niyetleniyor, imama uyulduğu için devam ediyor.
Akıl nerde, Ruh nerde, beden nerde?
Çıkar kavgası için her türlü yalan, çekiştirme, riya ve iftirayı bilerek veya bilmeyerek dünyevi hayatımıza malzeme yapıp, bedenlerimize oruç tutturmak imanın kaçıncı şubesidir bilmem.
Hatasıyla sevabıyla biz oruç tuttuk da oruç bizi Kuran’a aykırı davranışlardan ne kadar uzak tuttuk bilinmez.
Bayrama girerken oruç tutan her mümin kendisini sorgulamalı değil mi?
Ramazan ayı boyunca yalan söyledim mi?
Başkalarının gıyabında başkalarını çekiştirdim mi?
Çıkarım için kimseyi aldatıp, kimseye iftira ettim mi?
Oruçlu olmayı bahane edip işimden kaytardım mı?
Oruca sığınıp emrimde çalışanların kalbini kırdım mı?
Komşuluk görevimi yerine getirdim mi?
Kim oruç tuttu, kim tutmadı ne önemi var.
Önemli olan oruç; kimi, insan fıtratına aykırı kötülüklerden uzak tuttu.
Orucun bütün kötülüklerden uzak tuttuğu kul olmak dileğiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, her gününüzün kötülüklere oruçlu, bayram sevinciyle geçmesini niyaz ederim.


Tarih : 11.10.2007
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ