Mehmet SANAL

SANAL BAKIŞ

DYP GENİŞLETİLMİŞ İL DİVANI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Han kapısında yol tarif eden meczup.
1991 yılında hakim nezaretinde ön seçimler yapıldı. O seçimlerden bu yana hiç bir genel seçimde ön seçim ya hiç yapılmadı ya da teşkilat yoklaması bahanesiyle teşkilatlar ve aday adayları avutuldu.
1991 yılı genel seçimlerinde DYP, 34.000 oy aldı. O genel seçimin ön seçimlerinde pertinin 34 aday adayı yarıştı.
Bu seçimlerden sonra ön seçimler rafa kaldırıldı. Her seçimde partinin adayları genel merkez ataması ile oluştu.
1991 Genel Seçimleri sonrasında yapılan her genel seçimde hem partinin aday adayı sayısı giderek azaldı, hem de her genel seçimde alınan oy sayısı giderek aşağıya düştü ve DYP’nin Yozgat’taki oyu 16.000’e indi.
Milletvekili adayları genel merkez tarafından tayin edilen DYP Yozgat İl, İlçe, Belde teşkilatları: “Han kapısında gelene gidene yol tarif eden meczuplar” haline getirildi.
“Meczuba yol soranlar meyus olur ” misali, genel merkezden güç alarak Yozgat’ın han kapısında DYP teşkilatlarına Ankara’nın ve TBMM’nin yolunu soranlar meyus olarak geldikleri yerlere geri döndüler.
Bunun tek istisnası sayın Yusuf Bacanlı’dır. Diğerlerine göre o Yozgat’ın kendi evladı idi ve tüm bürokratikhayatı boyunca işi düşen Yozgat’lıya elinin erdiği gücünün yettiği nisbette yardımcı olmuştu.
Ancak esasta meyus olanlar; Meczup haline düşürülen DYP teşkilatları, sahipsiz ve temsilcisiz bırakılanlar, partisini iktidar görmek dışında beklentisi olmayan samimi DYP camiası oldu.
15 yıldır DYP Yozgat teşkilatlarında aday olabilmek için Ankara’dan gönderilene güç yetiremeyip birbirlerine en hafiften buğzeden partililer de partinin küçülmesine istemiyerek çanak tuttular.
Genel Seçimlerde oy kaybı sürerken, yerel seçimlerde ve aday gösterilen ilçe ve beldelerde aksine DYP oylarında yükseliş görülür. Şefaatli ve Aydıncık ilçelerimiz bunun en yakın va en taze örneğidir.
1991 sonrası her genel seçimde partiyi iktidara taşıyacak bir rüzgar beklendi. Ama o beklenen rüzgar bir türlü esmedi.
Bilinen en temel gerçek şu olmalıdır.
“Demokrasiye ve başarıya inanmış insanlar, kendilerini iktidara taşımış rüzgarı beklemez, o rüzgarı kendileri oluştururlar”
1991 Genel Seçimleri öncesindeki rüzgar, o günkü genel merkez yapısı ve teşkilatlarının gayreti ile oluşmuş ve iktidarı getirmişti.
Bu güne kadar ne DYP genel merkezi ne de DYP Yozgat il ve ilçe teşkilatları; genel seçimlerdeki oy kaybı ile yerel seçimlerdeki lokal artışların analizini yapma gereğini duymamıştır.
Üzülerek müşahede ediyoruz ki; çok partili hayata geçildikten bu yana ülke kalkınmasına büyük hizmetler etmiş olan DP ve AP’nin devamı sayılan DYP gittikçe küçülmektedir. Bu küçülme konjonktürel şartların tabii sonucu gibi görünse de parti teşkilatlarının demokrasi düşüncesine aykırı tutumlarının rolü inkâr edilemez.
“Küçük olsun benim olsun” düşüncesi, parti felsefesinin tabana yayılmasına en büyük engeldir.
Bırakın öncesini, 1980 sonrası ömrünün bir kısmını DYP saflarında mücadeleye harcamış, ikbale kul olup saf değiştirmemiş insanlar il, ilçe divan veya çeşitli parti toplantılarına çağrılmıyor ve birtakım çalışmalar “düşmandan mal kaçırır” havasında gizli saklı yapılıyorsa hangi rüzgâr iktidar kapısını aralayabilir.
İktidar nimetinin bir kısım insanları dünyaperest yaptığı günümüzde sadece halka ve Hakk’a hizmet için demokrasi idealine sarılan kaç samimi insan bulunur bilemem.
Çapsız, yeteneksiz bilgisiz kimi siyasetçilerin yerlerinin daralacağı korkusuyla samimi ve idealist siyasetçilere karşı giriştikleri davranışları Yahya Kemal dört mısrada ne güzel anlatır.
Bilmem kime yahut neye uyduk gittik.
Kahi saza Kahi ney’e uyduk gittik.
Erbab-ı zeka riyayı mezhep bildi,
Bizler dil-i divaneye uyduk gittik.
Bu tür toplantılar halkın önüne demokratik yeni alternatifler konularak iktidarın arandığı zeminlerdir. Sadece mevcut iktidarın eksik ve noksanlarını sayarak veya yanlışlarını, hatalarını gün yüzüne çıkararak iktidar olunabilseydi hiçbir siyasi parti bir dönemden fazla iktidar olamazdı.
Yabancı sermaye kılıfı giydirilmiş yolsuzlukların, sadaka siyaseti neticesi her hanenin üzerine kor ateş gibi çöken yoksulluk ve işsizliğin çareleri açıkça ortaya konulmadıkça iktidar kapısı aralanamaz.
Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Yarın şartlar ne olur, rüzgâr hangi yönden kimler için eser bilemeyiz. Bugün görünen odur ki DYP Yozgat’tan ancak bir milletvekili çıkarır o da çok çalışırsa.
Parti barajı aşar mı aşamaz mı? Aşarsa iktidar veya iktidar ortağı olur mu olamaz mı?
Bu soruların cevaplarını bulup birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla yürünmeden kazanılacak bir milletvekilinin pek de önemi yok.
Önümüzdeki genel seçimlerden önce, en azından bu toplantı vesile sayılarak geçmişin muhasebesi, zamanın analizi, geleceğin hesabı sağlıklı yapılmak zorundadır.
Sözlerimizden dolayı alınganlık gösterip küsen, darılan hatta kızan olabilir.
Siyasetten, gönüllü mensubiyet dışında hiçbir beklentisi olmayan insan olarak bunları en azından hatırlatmayı görev saydık
Şeyh Sa’di Şirazi’nin güzel sözleriyle bitirelim.
“Gönlümüz sadece dostun muhabbet kapısıdır.
Bu yüzden içine kin ve haset sığmaz”

Tarih : 15.03.2007
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ