Mehmet SANAL

SANAL BAKIŞ

Artık zamanı gelmedi mi ?

Yukarıdaki başlığı ben koymadım.Yazıyı sonuna kadar sabırla okursanız, nereden geldiğini ve neden icabettiğini görüp anlayacaksınız.
Ramazan Kur'an ayı olarak ifade edilir.Çünkü Kur'an bu ayda indirilmeye başlamıştır.Oruç ile iman etmiş müminin, nefsi terbiye ve tezkiye edilir.Yani temizlenir ve temize çıkarılır. Temizlenmiş bir nefsin mükafatı da elbette bayram olmalıdır.
Şu soru önemli! Sadece aç kalınarak, oruç ibadeti yerine getirilmiş olabilir mi? Aç kal ama Kur'an'ın yasakladığı bütün haramları işle oruç tutmuş ol! Ne güzel ibadet değil mi?!
Madem Ramazan Kur'an ayıdır! Oruç tutmadan veya tutarken Kur'an'ın hükümlerine uymak gerekmiyor mu? Gerekiyorsa ki, öyledir. Kur'an ne diyor bakalım!
İçki,zina,kumar hep öne çıkarılır, din adamlarımız da her fırsatda bunları uzun uzun anlatırlar.Bunlar Kur'an'ın getirdiği önemli yasak ve haramlardır.Ancak biz, üzerinde sıkça durulma ihtiyacı hissedilmeyen, belki de dindarlar tarafından pek önemsenmeyen diğer haram ve yasaklar üzerinden giderek meramımızı anlatmaya gayret edeceğiz.
İçki,zina,kumar, insanın kendi şahsı veya daha çok ailesini ilgilendirecek haram ve yasaklardır.
Bu konuda, İ.Hakkı Bursevi, Ruhu'l Beyan isimli Kur'an tefsirinde şöyle bir olay nakleder:" Eğer bir insan bekar bir kadınla zina yapar ve sonra kadından helallik alarak tövbe ederse Allah(c.c) onun tövbesini kabul edip affedebilir." Ancak aşağıda sıralayacağımız yasak ve haramlar, bir-iki kişiden ibaret tarafları değil, ufak-büyük kitleleri ilgilendireceği ve zarara sürükleyeceği için affı pek de kolay olmayan konulardır.Peki, bunlar neler?
Yalan söylemeyeceksin, söyleyeni dinlemeyeceksin.
İftira etmeyeceksin, edeni tasdik etmeyeceksin.
Hırsızlık yapmayacaksın,ona ortak olmayacaksın.
Ceza evinde veya sokakta adam öldürmeyeceksin, öldüren kaatile yataklık yapmayacaksın.
Kur'an'da yazmıyor diye(Kur'an'a iftira ederek) yolsuzluk yapmayacaksın, yapana da; 'çalıyor ama çalışıyor' diye meşruiyet yolu açmayacaksın.
Gıybet-dedikodu yapmayacaksın, yapana cesaret vermeyeceksin.
Şeytan kisvesine bürünüp müslüman ahaliyi, Allah ile aldatmayacaksın, gizli -açık, Allah ile aldatana destek olmayacaksın.(Fatır/5, Lokman/33, Hadid/14)
Sende olmayan vasıfları,(Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde taşımak gibi,haşa) varmış gibi vehm ederek veya dalkavukların gazına gelerek, kibire, gurura kapılmayacaksın, kimseyi horlamayacaksın. Kibir ve gururu arşa çıkmış birisine,yağcılık,yalakalık,dalkavukluk etmeyeceksin.
Güç,imkan ve yetki bende, astığım astık-kestiğim kestik,ne istersem onu yaparım, ana yasa-baba yasa-kanun tanımam, düşüncesiyle milletin masum evlatlarına zulm eden zalim olmayacaksın.
Her türlü güç,imkan ve yetkiyi elegeçirince;milleti parçalara bölüp,kendinden saymadığı bütün kesimlere zulmeden zalimi alkışlamayacaksın.Gizli-açık zulme destek vermeyeceksin.Zalimin zulmüne, isteyerek veya istemiyerek ortak olmayacaksın.
Eger! bütün bu saydıklarımızı, bizzat yapıyorsan veya yapmıyor da yapana destek ve ortak oluyorsan; daha da önemlisi; neyi yapıp neyi yapmadığını, neyin suç neyin masumiyet, neyin günah neyin sevap, neyin haram neyin helal, neyin destek neyin köstek, neyin övgü neyin dalkavukluk, neyin şeref neyin şerefsizlik,neyin namus neyin namussuzluk v.s. olduğunu bilmiyorsan! Bunların hepsinin ne olduğunu biliyor ve ayırdına varmadan, bile-bile, suça,günaha, zulme,hırsızlığa,yolsuzluğa,arsızlığa,namussuzluğa ve şerefsizliğe destek ve ortak oluyorsan;
Yılda bir ay değil,istersen on iki ay oruç tut,her ay bayram yap!
Beş vakit namaz ve teravih değil,istersen başını secdeden kaldırma!
Zarrab gibi "hayır sever" bir iş adamının özel uçağıyla,istersen her ay umreye, her yıl Hac'a git!
Ülkenin her yüksek tepesine, haram para ile istersen her yıl bir selatin cami inşa et!
Yaptığın hac ve umre tavafı müşrik tavafından,inşa ettiğin her cami de Mescid-i Dırar dan öteye geçmez.
Eğer! müslüman insan,yaptığı işi; alkış almak,takdir edilip oy toplamak,taraftar toplayıp taltif edilmek için değil de sadece Allah'ın rızası için yapıyorsa, orucu da bayramı da mübarek olsun.
Yapılan işlerde Allah'ın rızası değil de bir kısım kulların rızası ve takdiri aranıyorsa;bu durumda "kendini müslüman zannedenler" e, Kur'an ne diyor? bakın:
Hadid suresi 16.âyet:"Müminlerin Allah'ı anıp da,inen Kur'an âyetleri karşısında kalplerinin yumuşama ZAMANI GELMEDİ Mİ? onlar sakın, daha önce kendilerine kitab verilen,(Yahudi ve Hıristiyanlar gibi) fakat üzerinden uzun bir zaman geçmesi (ve bir kanıksama meydana gelmesi) sebebiyle kalpleri katılaşan kişiler gibi olmasınlar. Nitekim onların çoğu (kendilerini mümin zannederken) yoldan çıkmış kimselerdi.
Âyetin mealini yazan müellif, şöyle de açıklıyor: "Âyetin muhatabı dinde gevşeklik gösteren, Kur'an'ın hükümlerini dikkate almayan bazı müminlerdir.Bununla birlikte âyet,bütün çağlara hitabetmekte ve günümüzdeki müminleri de uyarmakta, onların ellerindeki her türlü nimetin (iktidar nimeti dahil) üzerine abanıp zamanla gevşekliğe sürüklenmemeleri gereğini anlatıyor.
İşte,yazının başlığı,bu âyetin mealinden çıktı.ZAMANI GELMEDİ Mİ?
Osmanlı dönemi dahil, Cumhuriyetin hiç bir döneminde, bugün olduğu gibi; başı türbanlı, dili dualı, namazlı-niyazlı genç kız ve kadınlar kolları kelepçelenerek tutuklanmamıştır.Hasta yatağında, seksen yaşında hacı amcalar cemaate yardım yaptı diye tutuklanmaya teşebbüs edilmemiştir.Bu ülkede okul ve yurt binası yapıp içini döşeyerek ilgili kurumlara bağışlayan iş adamları kelepçelenerek tutuklanmamıştır.binlerce polis,yargı mensubu,öğretmen,memur, gazeteci ve bunların aileleri,yakınları parelelci yaftası ile etiketlenip zulme uğratılmamıştır.
Yukarıdaki âyet meali, tamda bu zulümler karşısında sessiz ve kayıtsız kalan müslümanlara seslenerek;"kalplerin yumuşama ZAMANI GELMEDİ Mİ?" diye soruyor.
Burada şu husus akla gelebilir: Yukarıda sayılan ve Kur'an'a aykırı kabul edilen bütün olumsuzlukları birileri, ahiretteki cezasına katlanarak yaparsa; saf ve samimi müslüman bunun farkına nasıl varacak? Soruya Kur'an şöyle cevap veriyor:
Haşr suresi 18. âyet:"Ey iman edenler! Allah'ın emir ve yasakları konusunda DİKKATLİ, DUYARLI, BİLİNÇLİ olun. Çünkü Allah yapıp ettiklerinizi iyi bilmektedir."
Bu âyeti, Ebu'l A'lâ Mevdûdi, Tefhimu'l Kur'an tefsirinde şöyle açıklıyor: "Kur'an'ı kerim, zerre kadar bile vicdanları kalmış olanların içinde bulundukları durumdan utanmaları ve nefislerine hizmet etmekten (ne yapalım onlarda rahat dursalardı,bizim iktidardan çıkarımız var, oğlumuz- kızımız işe girecek, bize mevki makam-tayin terfi lazım,iktidara karşı sesimi çıkarırsam beni bitirirler v.s) kurtulup Allah'a itaat etmelerini amaç edinmiştir."
Mümin Kur'an'ın emir ve yasaklarına uyarken kendi hakkını ve hukukunu arayıp korumayacak mı? Elbet arayacak ve sonuna kadar da koruyacak.Ancak kendi hakkını ararken ADALET den sapmayacak ve ZULME karşı çıkacak.
Şimdi tekrar sormak gerekmiyor mu? Müminin DİKKATLİ,DUYARLI,BİLİNÇLİ olmasının ve zulme uğrayanlara karşı kalbinin yumuşamasının ZAMANI GELMEDİ Mİ?
Neticede, insan kendisinin, bir avuç toprak ve bir damla sudan ibaret olduğunu unutmayacak.
Deli deli çağlayıp akan su gibi, başını taştan taşa vursalar, toprak gibi ayaklar altında ezim ezim ezip çığnasalar, insan adaleti elden bırakmadan tevazu sahibi olacak!
Kitleleri Allah ile aldatarak, kendine ait olmayan dünya nimetleri ile bağlayarak ve bu sayede ummadığı maddi ve manevi desteği arkasına alarak güç zehirlenmesine uğrayan, egosu şişen, kibiri göklere ulaşan insan birde en iyi mümin olma iddiasında ise o insan ancak şöyle tarif edilebilir.!
Elinde Kur'an, dilinde yalan,
İşi gücü kibir, riya, talan,
Bu ülke de gösterişe kanacak, dalavereye inanacak, ahmak mı yok?
Vargit birazda sen oyalan.
Ne dersin? Aziz Müslüman! Hâla, uyanmanın, kim mümin kim değil farkına varmanın, insana yapılan zulmü en azından kendi vicdanında yargılamanın, DİKKATLİ,DUYARLI,BİLİNÇLİ, şuurlu olmanın ve kalplerin yumuşama ZAMANI GELMEDİ Mİ?
Kalbin taş,yüreğin demir de olsa; orucun da bayramın da mübarek olsun MÜSLÜMAN.

Not: Yukarıda Meallerini verdiğim âyetler; Prof.Dr.Abdulkadir ŞENER, Prof.Dr.M.Cemal SOFUOĞLU, Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM tarafından hazırlanan ve D.İ.B Mushafları inceleme ve kıraat kurulu başkanlığınca incelenerek Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basılan ve satışa sunulan "YÜCE KUR'AN" ve açıklamalı-yorumlu meali' nden alınmıştır.

05.07.2016
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ