YOZGAT VALİLİĞİNDEN HAFTA SONU YENİ ‘KORONAVİRÜS’ YASAKLARI

YOZGAT VALİLİĞİNDEN HAFTA SONU YENİ ‘KORONAVİRÜS’ YASAKLARI

Yozgat Valiliği  İl Hıfzıssıhha Kurulu,  haftanın son toplantısında  pazar yeri,market ve toplu çalışan yerlerde maske takma zorunluluğu ile sosyal mesafenin korunmasınına  iişkin bir dizi yasaklar getirdi.Vali Kadir Çakır başkanlığında toplanan kurul, toplantıda ayrıca Yozgattaki içme ve kullanma sularından sürekli numuneler alınıp sıkça ölçümlerinin yapılmasını ve  suların düzenli şekilde klorlanmasını kararlaştırdı.Yozgatta Covid 19 hastalığının yayılımını engellemek için  devletin  öngördüğü talimatlara gerekli gördüğü konularda ilave tedbirleri de uygulayan Yozgat il hıfzıssıhha kurulunun 5.maddede belirlediği hafta sonu kararları aynen şöyle:

                YOZGAT İL HIFZISIHHA KURULUNUN 13 NOLU KARARI :

“ Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski  ile karşı karşıya gelmekte, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da tavsiyeleri doğrultusunda  ek tedbirlerin alınması gereği doğmuştur.

              Bu kapsamda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

             1- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddelerine istinaden,Tüm il ve ilçelerimizde  01.01.2000  tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır.

            2- Tüm İl genelinde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile girecek ve çalışma süresince maske takacaklardır. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.

              Pazar yerleri için belediyeler, marketler ve toplu olarak çalışılan iş yerleri için yetkililer, maskesiz olarak buralara girilmesini önleyecek tedbirler alacaktır,

            Maske kullanımının zorunlu tutulduğu bu yerlerin uygun noktalarında tıbbi atık kutusu bulundurulacak  ve atıklar uygun şekilde bertaraf edilecektir. 

           3- Tüm İl genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan  meydanlarda, sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.

            4-17.02.2005 tarihli ve 25730 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile 01.12.2004 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında; İl genelinde yerel idarelerce tüketime sunulan içme-kullanma sularına yönelik numune alımı çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi, içme-kullanma sularında klorlamanın etkin ve verimli olarak yapılmasının sağlanması, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L düzeylerinde olmasına dikkat edilmesi ve dezenfeksiyonun yetersiz olduğu yerleşim yerlerine dair ilgili idarelere gerekli uyarıların yapılmasına

           5- Yukarda belirtilen hususlara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.”

04/04/2020 16:49
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ