KÜÇÜK VE ORTA İŞLETMELERE KOSGEB DESTEK PROĞRAMI

KÜÇÜK VE ORTA İŞLETMELERE KOSGEB DESTEK PROĞRAMI

KOSGEB, Küçük ve Orta ölçekli işletmelere 'İşletme Geliştirme Destek Programı' kapsamında maddi destek verecek. Söz konusu maddi destek ile rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Destek programı hakkında yazılı bir açıklama yapan KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, şu ifadeleri kullandı; “Destek programından yararlanabilmek için İşletmenin, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında (KBS) kayıtlı, aktif durumda olması ve 2022 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesinin onaylanmış olması gerekir. Destek programının süresi 2 (iki) yıldır. İşletme Geliştirme Destek programı, Proje hazırlamadan sadece Online başvuru yapılarak faydalanılabilen bir destek programıdır. Program kapsamında sağlanacak desteklerin genel oranı yüzde 60 olup, bazı desteklerde yüzde 100’dür. Destek programına başvurular, online olarak www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan e-hizmetler menüsünden yapılmaktadır. İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formu ile taahhütnamenin onaylanmasıyla birlikte destek süreci başlar. Destek programının başlangıç tarihi; başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihtir. İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere yeni başvuru yapılması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir. Destek programından yararlanma hakkı kalmayan işletmelerden, programın tamamlanma tarihindeki son iki yıla ait mali verileri baz alınarak; son yıla ait net satış hasılatı bir önceki yıla göre artan işletmeler veya son yıla ait yıllık çalışan sayısı bir önceki yıla göre artan işletmeler, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.”

Destek miktarları ve oranları şu şekilde:

%60 ORANLI DESTEKLER

Yurt içi fuar desteği: 100 bin TL

Yurt dışı iş gezisi desteği: 90 bin TL

Sanayide nitelikli eleman desteği: 100 bin TL

Tasarım desteği: 75 bin TL (Destek oranı yüzde 60),

Sınai mülkiyet hakları desteği: 100 bin

Belgelendirme desteği: 300 bin TL

Test ve analiz desteği: 300 bin TL

Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği: 80 bin TL

Bağımsız değerlendirme desteği: 20 bin TL, Model fabrika desteği: 100 bin TL

Teknik danışmanlık desteği: 50 bin TL

Afet dönemi yaşam alanı desteği: 300 bin TL

%100 ORANLI DESTEKLER

Dijital dönüşüm danışmanlığı desteği: 20 bin TL

Yalın dönüşüm desteği: 200 bin TL

Afet dönemi işletme desteği: 75 bin TL

Afet dönemi proje ve yapım maliyeti desteği: 1 milyon TL

15/11/2023 22:16
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ