İÇ ANADOLU SANAYİCİ FEDERASYONUNDAN ÖNLEM ÖNERİLERİ

İÇ ANADOLU SANAYİCİ FEDERASYONUNDAN ÖNLEM ÖNERİLERİ

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Yönetim Kurulu, 15 üye dernek ve binlerce üyenin onayı, desteğini alarak tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden koronavirüs salgını ve bu salgının Türkiye üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla ilk kez bir video konferans gerçekleştirerek sorunları masaya yatırdı.

Serbest kürsü şeklinde geçen ve Genel Başkanı Mehmet Akyürek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşma sonrası İÇASİFED Yönetim Kurulu vide konferans toplantısında alınan kararının  başta yetkililer olmak üzere kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi. İÇASİFED’in gündeme ilişkin önlem önerileri aynen şöyle :

1-Kamu borçları, para basarak ya da küçük kupürlü tahvil basarak alacaklısına ödenmeli. Bu tahviller ciro edilebilmeli, bankalarca paraya çevrilmeli, finans kuruluşlarınca teminat olarak kullanılabilmeli.

2-İşletmeler kamudan alacaklarını borcu ile mahsup edebilmeli, idarelerden onay almaksızın kendi alacaklılarına temlik edebilmeli.

3-Kamu ve büyük işletmeler önce küçüğü düşünme gerçeği ile borçlarını alt yüklenici ve çözüm ortaklarına ödemeli.

4-Kamu alacaklarındaki ötelemeler ve destekler ayrım yapılmaksızın tüm sektörleri kapsamalı.

5- Kısa çalışma ödeneği ile emek yoğun faaliyet gösteren işletmelere destek ve öncelik tanınmalı,

6- Kısa Çalışma Ödeneği dahil şirketlere yapılacak ödeme, yardım, kredi kullandırma durumlarında vergi/SGK borcu, v.b. kamu borcu olmaması koşulu kaldırılmalı.

7- İş insanları da işçi çıkarmamak kaydı ile destekleri işçi ödemelerinde kullanmalı.

8- Hukuken değil ama fiilen OHAL durumundayız… Mevcut durum gözden geçirilmeli ve ona göre karar alınmalı.

9- Sadece kamu bankaları veya birkaç özel banka değil, tüm bankalar ödemeleri öteleme ve destekleme kararlarına katılmalı. KOBİ Fonu yaratmalı, işletme ayırt etmeden düşük faizli ve uzun vadeli kredi kullandırmalı.

10-Özel okullar önümüzdeki eğitim öğretim dönemi için ücret belirlerken içinde bulunduğumuz durumu göz önüne alarak fiyatlandırma ve ödeme şekli belirlemeli.

30/03/2020 17:30
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ