BULUT MUHASEBECİLERİN PANDEMİ SÜRECİ SIKINTILARINI AÇIKLADI

BULUT MUHASEBECİLERİN PANDEMİ SÜRECİ SIKINTILARINI AÇIKLADI

Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut yaptığı yazılı açıklamasında  pandemi sürecinde devletin serbest muhasebeci ve müşavirlere katkı ve destek sağlamadığını belirterek meslektaşlarının yaşadığı sorunlara değindi.

Yozgat Serbest meslek ve müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut konuya ilişkin açıklamasında aynen şunları söyledi :

 “Covid-19 sürecinden etkilenen ekonomik faaliyetleri canlandırmak ve normalleştirebilmek adına bazı iş sektörlerinde KDV indirimleri yapıldı ve  kira ödemeleri tevkifatında  indirime gidildi. Bu zor süreçte  her zaman  devletin yanında olan, Biz mali müşavirlere maalesef hiçbir katkı  gelmedi.Çok da zor değildi .. 2020 yılı sonuna kadar  bizde de kdv indirimi yapılabilirdi.Sonrada hep beraber ekonomik alanda mücadele diyoruz.Tabii  bu nasıl olacaksa ?Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir.Ekonomik alanda mücadelenin görünmeyen kahramanları arasında Biz mali müşavirler yer almaktadır. Sistemden mali müşavirleri çıkarttığınızda mükellef-devlet arasındaki iletişimin, bir anlamda sağlıklı ekonomik faaliyetlerin yürümesi mümkün değildir.

Mali müşavirin çalışabilmesi ve verileri girebilmesi için mükelleflerden alış satış faturaları, tahsilat makbuzları, çek senet görüntüleri ve banka ekstreleri gibi belgelerin fiili olarak alınmasını  ve yakın temasa girilmesini gerektirmektedir..Mükellefden  alınan evrakların hepsi elden alınan evraklar/kâğıtlar üzerine bulaşmış bir virüsün bütün aileye bulaşma riski söz konusu olmasıdır. Bu yüzden mali müşavirlerin evden çalışmaları, virüsle etkin mücadele kapsamında mümkün olmadı.ve olmaz da.

2019 sonu ve 2020 başlarında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) öncülüğünde özel sektörde sistematik elektronik dönüşümler (dijitalleşme) başlatıldı. Ülkemizde e-dönüşüm kapsamı iyice genişlemiş ve birçok mükellef grubu e-defter, e-fatura, e-arşiv, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu gibi elektronik belgeler ile tanışmıştı. Tabii ki bu tanışmada kilit aktör mali müşavirlerdi.Esnaf odaları kendi üyelerine  bunları anlatıp eğitim vereceğine maalesef  bu iş yine bizlere düştü.

11 Martta ilk koronavirüs vakası görülmesinden sonra hızla artan vakalar nedeniyle GİB ilk adımı attı ve önce yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini, ardından mart ayındaki diğer beyannameleri (KDV, Muhtasar, Ba-Bs formları) erteledi.

Bu arada ülkede 19 Mart 2020 tarihi itibariyle birçok işletme zorunlu olarak kapatıldı ve üretim durduruldu. Açık kalan işletmeler ise kısmi çalışma pozisyonu alarak personel azaltmaya ya da mevcut personeli daha az çalıştırmaya başladılar.

Bu süreçte kanunlarımızda yer alan fakat pek kullanılmayan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) gündeme geldi. KÇÖ kısaca, bir işçinin hiç çalışmaması ya da eksik çalışması sonucunda ücretinde yaşanan düşüşün İş-Kur tarafından işsizlik ödeneği ile finanse edilmesidir. KÇÖ alınabilmesi için işverenin başvuru yapması ve bordro puantajlarının sisteme girmesi gerekmektedir. Bu işi hiçbir işveren yapamayacağından iş yükü yine mali müşavirlere kalmıştı.

Mali müşavirler KÇÖ ile uğraşırken 17/04/2020 tarihinde ücretsiz izin desteği çıkarıldı. Bu destek KÇÖ’den yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkarılmış olan personele günlük belli bir miktar üzerinden yapılan yardımdı. Bu paranın işçi tarafından alınabilmesi için işveren başvurusu gerekmekte idi. Yine işverenlerin rolünü muhasebeci ve mali müşavirler üstlendi. Yüzbinlerce kişi ücretsiz izin parası alsın diye mali müşavirler gece gündüz, hiç olmadığı kadar mesai harcayarak çalıştı.

Sistemde yaşanan aksaklıklar (SGK ile İş-Kur sistemlerinin uyumsuzlukları vs.) nedeniyle ortaya çıkan hataların düzeltilmesi için yüzlerce dilekçe verildi. Bu arada ülkede sokağa çıkma yasakları başlamıştı. İlk sokağa çıkma yasağı uygulamasında mali müşavirler istisna kapsamında değillerdi. Bu nedenle yetişmesi gereken işler yetişmiyor, evrak girişleri için evlerde çalışılmak zorunda kalınıyordu.

Mali müşavirler tüm geçimini müşterilerinden yaptığı tahsilatla sağlamaktadır. Sektörde açık olarak tahsilat sorunu yaşanmaktadır

Pandemi sürecinde işletmelerin yaşadıkları sıkıntı nedeniyle mali müşavirler meslektaşlarım çok çalışmalarına rağmen neredeyse hiç tahsilat yapamadılar.

Bulut, açıklamasının son bölümünde ise  Mali Müşavirlerin (TÜRMOB)’dan  beklentilerini de şöyle dile getirdi :

“KDV indirimi ve Öncelikle bir mali müşavirin imza atacağı beyanname sayısına yasal kısıtlama getirilsin. Bugünkü teknolojiyle bu kısıtlama çok kolayca yapılabilir. Bu sayede mali müşavirler arasında tutulan defter sayısında (küçük-büyük sınıflandırması yapılarak) bir dengeleme söz konusu olabilir ve haksız rekabetin önüne geçilir.

Mevzuat değişiklikleri, yapılandırma ve ertelemeler gibi işlemlerde kamu idaresinin olası sorunlarının asgariye indirmesi için meslek temsilcilerinin görüşleri mutlaka alınmalıdır. Ve özellikle mali müşavirlerce önceden talep edilen erteleme kararları son güne bırakılmamalıdır.”

07/09/2020 17:25
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ