SORGED'DEN GENÇLERİN İŞSİZLİK SORUNUNA  ÇÖZÜM RAPORU

SORGED'DEN GENÇLERİN İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM RAPORU

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından organize edilen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü'nün ortaklığında, Erasmus+ Gençlik Diyaloğu programı kapsamında yürütülen “İŞ'te Genç İŞ'te Yozgat” projesi tamamlandı. Proje kapsamında gerçekleştirilen 4 çalıştay ve 1 zirve programı neticesinde Yozgat'ta ilk kez gençler tarafından Genç işsizlik sorunu ve çözümüne yönelik 56 sayfadan oluşan Politika Öneri Belgesi hazırlandı.

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Başkanı Halil Uğuz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü'nün ortaklığında, Erasmus+ Gençlik Diyaloğu programı kapsamında yürüttüğümüz “İŞ'te Genç İŞ'te Yozgat” başlıklı projemiz tamamlanmıştır. Proje kapsamında 4 çalıştay, 1 zirve programı düzenlenmiş olup, toplamda 211 genç katılım sağlamıştır. Proje kapsamında gençler tarafından "Yozgat İli Özelinde Genç İşsizlik Sorunu & Çözümüne Yönelik Politika Önerileri" hazırlanmıştır. Yozgat'ta ilk kez gençler tarafından Genç işsizlik sorunu ve çözümüne yönelik  böyle bir Politika Öneri Belgesi hazırlanmıştır.

Gençler tarafından büyük bir özveri ve motivasyonla hazırlanan bu Politika Öneri Belgesinin politika yapıcılar tarafından dikkate alınacağına inanıyoruz. Umarım bu çalışmamız Yozgat'ın genç işsizliğin çözümüne bir katkı olur ve gençlerimiz farklı şehirlere göç etmesine engel oluruz.

"İŞ'te Genç, İŞ'te Yozgat" projesi ile, Yozgat ilinin genç işsizliği sorununun gençler tarafından detaylı incelenmesi, gençlerin hazırladığı istihdam sorunlarına yönelik Yozgat ili özelinde gerçekçi ve uygulanabilir politika belgesi oluşturulması ve önerilerin hayata geçebilmesi için karar verici ve yasa yapıcılar ile ortak buluşmalar gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

“İş’te Genç, İş’te Yozgat” projesinin temel amacı, Yozgat ili genç istihdam oranının arttırılmasına yönelik; Yozgat ili ekonomisinin ve kaynaklarının incelenmesi, Yozgat ili özelinde istihdam edebilirliğin arttırılması için yatırım alanlarının ve potansiyelinin ortaya koyulmasının sağlanması için uygulanabilir politika önerileri hazırlamak ve bu politika belgesinin yerelde karar alıcı konumundaki yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, üniversite ve ilgili sivil toplum örgütleri ile gençlerin bir araya gelerek, somut paylaşımda bulunmaları ve yerele kalıcı katkı sağlanmasının desteklenmesi olmuştur.

Belirtilen temel amaç doğrultusunda farklı profil özelliklerine sahip gençler ile “İstihdam ve İşsizlik” temalı yaygın öğrenim temelli dört çalıştay düzenlenmesi, çalıştayların gençlerin paydaş diyalogu içerisinde bulunarak, genç işsizliği, nitelikli işgücü piyasası, iş-başı eğitim, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında atölye çalışmalarında aktif yer alarak, mevcut ulusal & bölgesel ve yerel istihdam politikalarını detaylı incelemeleri, istihdam alanında çalışmalar yürüten paydaş temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunacak platformlar sunularak, mevcut politikaların uygulanabilir olması ve iyileştirilmesi yönünde somut katkılar sağlamaları ve bu çalıştaylar ile kazanılan donanımla gençler tarafından “Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Öneri Belgesi” hazırlanmıştır.

Proje kapsamında düzenlenen her bir çalıştay programına; 18-30 yaş aralığında 30 genç katılımcı dahil edilmiş ve toplam dört çalıştay kapsamında 120 gencin proje içerisinde aktif katılımı desteklenmiştir. Projenin son adımı olarak, toplam 91 genç katılımcı ile oluşturulan “Politika Öneri Belgesi”nin tanıtılması ve karar verici, yasa yapıcılar ile gençlerin bir araya gelmelerine imkan sağlayarak proje zirve programı ile tamamlanmıştır.

Sunulan Politika Öneri Belgesi; proje süreci boyunca düzenlenen anket, yüz yüze ve çevrimiçin tüm çalışmaların yazılı hale dönüştürülen fikri çıktısıdır".

06/05/2021 00:46
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ