Ali GÜLDEN

HAFTADA BİR

MÜSLÜMANLIĞIMIZI ÇEK ETMEMİZ GEREKEN ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ (3)

 İHSAN
İhsan: Müslümanın hal, hareket ve davranışlarını Allah Teala’ın görüp gözettiği bilincini canlı tutmasıdır. Diğer bir ifade ile ibadet  ve davranışlarında  huzurda  olduğunun  farkında olmasıdır.
  Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisi olarak bilinen bir  hadis-i şeriflerinde ihsanı, ibadet ve taatte, sanki Allah (c.c.) tealayı görüyormuş gibi bir duyarlıkla ibadet etme şeklinde izah etmiştir. 
  Bu hal,  aynı zamanda bir müslüman için ulaşılabilecek en üst mertebe anlamına gelmektedir. Zira Kerim Kitabımızda Rabbimiz bir çok ayet-i  kerimede, bizleri görüp gözettiğini ve dahası bizlere şah damarlarımızdan  daha yakın olduğunu haber vermiştir. Kendisine iman edenleri dua etmeye davet etmiş ve dua edenlerin de dualarına, hemen karşılık vereceği  müjdesini vermiştir. Diğer taraftan ihsan, kişinin Rabbinin rızasını celp etmek üzere yaptığı, her meşru işi en mükemmel şekliyle yerine getirme bilinç ve çabası anlamını da içerir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de  Rabbimiz Teala, bir çok ayeti kerimede ihsan ehlini sevdiğini vurgulayarak onları müjdelemiştir. Bu  sevgiye gerekçe olan davranışlardan bazılarını da şöylece haber vermiştir: İyilik ve yardımı ihsan anlayışı içerisinde yapmak, din kardeşlerine karşı öfke ve nefrette ölçüyü kaçırmayıp af yolunu tutabilmek ve hatta eşini boşarken bile  iyilikle yani onu memnun edecek şekilde boşamak bu davranışlardan sadece bir kaçıdır. Yine ölüm ve hayatın yaratılış gerekçesi açıklanırken “kimler en güzel davranışları sergileyecek” şeklinde izah edilmiş olması da ihsan çerçevesinde değerlendirilmesi gereken hususlardan birisidir.
   Bu çerçevede bir müslümanın ihsan yolculuğunu,  öncelikli olarak ibadetlerinden  başlatması beklenir. Zira kişinin Rabbinin yakınlığına en üst sevide ulaştığı amellerinin başında  ibadetleri gelmekte ve bu ibadetlerin başında da namazı yer almaktadır. İbadetlerinde ihsanı elde eden  kişi, bu sayede diğer amellerinde de riya, kibir ve gösterişten uzaklaşacaktır.
İbadetleri ihsan mertebesine taşıyabilmek için ise,  her bir müslümanın aşağıda bir kaç örneği yer alan sorulara, kendi nefsinde tatmin edici cevaplar verebiliyor olması beklenir;
-İbadetleri Allah Teala’nın  huzurundayım bilinciyle yapabiliyormuyum? 
- ibadetlerim başta olmak üzere, iyi amellerim beni kötü ahlak ve davranışlardan uzaklaştırıp olgunlaştırarak tevazuya sevk ediyor mu? 
-İbadetlerimde kalp, beden ve dil uyumunu yakalayarak tüm benliğimle ibadet edebiliyor muyum?
- ibadetleri Rabbimizle özel bir buluşma ve huzura erme  zamanı olarak görüyor ve değerlendirebiliyor  muyum?
- Diğer gözlerin uykuya daldığı fakat uyuma ve uyuklamadan münezzeh Allah Teala’nın uyanık olduğu, gece vakitlerinde ibadete zaman  ayırıyor muyum?
- Kuran okuma ve üzerinde tefekkür etme zamanları belirleyerek Rabbimle konuşabiliyor muyum?
-Sahip olunan her şeye bunlar bana birer emanettir. Bu emanetlerin gerçek sahibi de Allah’tır öyleyse bunları gelişi güzel kullanıp tüketmemeliyim?

 

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ