Münci ALPER

YOZUNA YOZ MU KATMIŞ?

       Rivayet bu ya. Dağda koyanlarını otlatmakta olan çobanın yanına yaklaşan aksakallı, nur yüzlü yaşlıca bir dede çobandan aç olan karnını doyurmasını ister. Çobanda bu güzel yüzlü in­sana koyunlarından sağdığı sütü ve heybesindeki ek­meği vererek bir güzelce karnını doyurmuş. Kamı doyan dede çobanın bu ik­ramı karşısında ellerini ha­vaya açarak; Tanrım, senin Yozuna yoz katsın (Koyun sürüsü)” diyerek dua eder ve bir müddet sonra hak tarafından çobanın yoz koyununa yüz koyun daha eklenmiş. Bu dileğin gerçekleşmesi nedeniyle de YOZ­GAT şehrinin isminin bir Piri Fani tarafından verildiği yıllardır dillerde dolaşıp durur. Bu­nu da her Yozgatlı bilir.

       Bugün 25'inci kuruluş yılını kutlamakta olduğumuz gazetemizin kurucusu olan Sayın Osman Hakan KİRACI’da başlaya­cak olan gazetesine YOZ­GAT GAZETESİ unvanını vermek suretiyle Yozgat’a ve Yozgatlı’ya olan sevdası­nı, bağlılığını sergilemiştir. YOZGAT ismi Aksakallı bir Piri Faniden, Yozgat Gazete­si ismi ise bir Beni Âdemoğlundan. Ne güzel bir tesadüf böyle...

       Henüz lise öğrencisi iken boynunda KODAK veya Zeiss-lkon marka bir fotoğraf makinasıyla Yozgat ve çevresinde meydana gelen top­lumsal olayları resimleyip haber ederek bü­yük tirajlı gazetelerde yayınlatarak gazetecilik mesleğinin toplumdaki onurunu körpe vü­cudunun omuzlarına yük ederek uzun bir sü­re muhabirlik yaşantısını bizzat bilenlerde­nim. Yorucu ama heyecanlı, zevkli bir mes­lektir şu gazetecilik.

       Yozgat'ta günlük olarak yayınlanan Abbas SAYAR'ın BOZOK, Merhum Hilmi GÖNENÇ’in ANADOLU, Ahmet Hamdi SÖNMEMIŞ'in YENİ YOZGAT isimli gazetelerinin yanı sıra bir kaçta korsan gazete ve gazeteci­ler... Kimisinin kalemi güçlü, kimisinin maddi durumu iyi, kimisinin de şeytana pabucunu tersten giydirecek kadar güçlü şeytani zekâ gücü. Amaç hem gazetecilik hem de matbaacılık. Gazetecilik mesleğinin etkinliğini tehdit I unsuru olarak kazanç teminine yönelik bir kaç zihniyet. Onlar da bir kaç kasa hurufat, pedallı bir baskı makinasıyla gazeteci geçinmekteler.

       Böylesine güç gösteriminin yapıldığı Yoz­gat'ta hedef saptamaya çalışan olgun ve dü­rüst bir kalemşor. Genç ve atılgan. Gözü kara mı kara. Bir veya iki sahifelik gazetelerin res­mi ilan kaparak yaşam sağlamasının gazete­cilik mesleğini incittiğine inanıyor ve üzülüyordu bu genç gazeteci.

       Mütevazı bir gazete çıkartmak için tüm olanaklarını ortaya koyan genç gazeteci 1 Mart 1974 tarihinde hedefine ulaşmış olarak YOZGAT GAZETESİ'nin ilk sayısını günlük olarak çıkartarak okurlarıyla buluşmayı sağla­mıştır.

       Tehditler, taltifler, plaketler, gayri meşru teklifler, mahkemelerde ifadelere çağırılmalar, yargılanmalar, nezarethanelere konul­malar 25 yıllık onurlu gazetecilik çizgisinden asla saptırmamış, şımartmamış ve yıldırmamıştır.

       Yukarıdaki saydığım olayların bir tek sebe­bi var o da Yozgat'ı ve halkını çok sevip, hiz­metler getirilmesini sağlamak, yan gelip ya­tarak idareyi maslahat edenlerle, işgal ettiği makamın gücüne inanarak kendi güçsüzlük­leriyle maskara olanları topluma tanıtmanın bedelini, diyetini ödemek.

       Gazeteciliğin büyük bir zevk ve heyecan isteyen bir meslek olduğuna inanmış ve bu­nu da ispat etmiş olarak bugün 25'inci kuru­luş yılını kutlamak erdemine ulaşmanın mutluluğunu Sayın Osman Hakan KİRACI ile paylaşıyoruz.

       Ben kendini bir gazeteci, bir yazar, bir siya­set adamlığının ötesinde Yozgat'ta ki Gaze­tecilik Okulunun başöğretmeni olarak kabul ediyorum.

       Gazetecilik mesleğinin yanı sıra SÜPER FM isimli mahalli bir de radyo yayınını gerçekleş­tirerek Yozgat halkıyla gönül bağlarını daha da kuvvetlendirmiş olan KİRACI'mızın Yoz­gat basınının geleceği için iyi ve güzel proje­ler düşündüğüne inanıyorum. Çünki, Yoz­gat'a basınına kazandırılan her yenilikte, her atılımda onun imzası vardır. Düşünüyorum da eğer, Kiracı beş altın yılını politikada kay­betmeseydi YOZGAT sadece bir gazete ola­rak kalmazdı. Herhalde “YOZGAT MEDYA CENTER” olurdu.

       Bir Pir i Fani gelmiş Yozuna Yoz katsın ni­yazıyla Yozgat'ı kurmuş, bir Beni Âdemoğlu da YOZGAT Gazetesi’ni yayınlamış.

       Nice 25'inci yıllarda okuyucularıyla ku­caklaşma bensiz de olsa KİRACI ve ekibi­nin hakkıdır. Başarılar, başarılar gene başarılar...  // 02.03.1998

28/03/2022 18:32
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ