Celal KAPUSUZOĞLU

MAHALLİ BASIN

       “Elli bin nüfuslu bir şehirde gazete çıkaraca­ğım, radyo, TV yayını ya­pacağım” diyen insanların cesaretini alkışlamamız gerekiyor. Sürekli veren, tabiri caizse, Yozgatlı'nın dediği “İdris'in öğüttüğü­nü yiyen” basın-yayın emekçilerini, anlasın el emeğini, göz nurunu,layıkıyla değerlendiremiyo­ruz diye düşünüyorum.

       Meslekten gazeteci olmadığım halde, onların gayretine, ümitlerine, hayal kırıklık­larına sıkça şahit oldum. Diz boyu ekonomik meselesine rağmen, bir basın-yayın organı­nın çıkışına ne büyük fedakârlıkların katık ol­duğunu takdir ediyorum.

       “Can Şenliği” olmasaydı, belki Abbas Sayar'ın gazeteci gözünü bilmeyecektik. 1940'ların Yozgat'ında bir insan ve toplum mühendisi olarak gözlemlerini bu eserle ta­nıdık. O dönem Yoz­gat'ının gazetecisinin in­sana bakışı, insaniyeti bi­ze miras kalmalı. İnsana insan gibi bakan bir gele­neğin temsilcisi olmakla Yozgat ve Yozgatlı ne çok şey koparır.

       Yozgat gazetesi 25. yı­lında. Tanışalı 2-3 yıl ol­du. Keşke Yozgat'ta 25 yılını kutlayan 10 gazete olsa. On ayrı ayna, on farklı açıdan toplum meselelerini yansıt­sa. Kırmadan, dökmeden Abbas Sayar'ın Hüseyin Ağa'nın şahsında topluma baktığı insani açıdan bakıp iyi, doğru ve güzel olan da birleşilse. Herkes bir ucundan tutsa me­selelerin daha yaşanabilir Yozgat'ın kurul­masına katkıda bulunsa.

       Yozgat'ın nev’i şahsına münhasır mesele­lerinin basın yoluyla daha kolay, daha çabuk çözüleceğine inananlardanım. Farklı görüş­leri aynı yayın organında birleştirme dene­memiz başarısız oldu. Ama insanların birbi­rine zıt fikirleri aynı sayfada kavga etmeden yayabileceğini de ispatladık.

       Hiç kimse mahalli basından Türkiye'nin (ve Yozgat'ın genel meselelerden doğan) meselelerinin çözümlenmesini beklemiyor zaten. Ama gücünün çözmeye yeteceği meşeler de yok değil. Devletle toplum ara­sında ara bir kurum olan siyasi partilerin baskı kurumu olduğu gibi basında orada bir yerdedir. Layıkıyla kullanıldığında demokra­tik bir kitle örgütünün yaptığı vazifeyi ifa edebilir.

       Yozgat gazetesi 25. yılını kutluyor. Dile­ğimiz gelecekte çok gazetenin 25. hatta 50. yıllarını kutlamaları. Daha aydınlık, daha demokratik bir şehir, bir ülke için bilim-kültür-sanattan başka rehber var mıdır? Basın hele mahalli basın bunların rehberliğinde yayın yaparsa ne güzellikler doğar bilseniz. Daha güzel bir ülke için, daha güzel, daha kalkınmış bir Yozgat için eli kalem tutan herkes bir şeyler yapmalı değil mi?  // 02.03.1998

28/03/2022 18:36
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ